Hvordan vil barn og unge at byen vår skal være i fremtiden?

I arbeidet med byplanen er det gjennomført et eget medvirkningsopplegg for barn og unge. Det barn og unge er opptatt av ble lagt frem for politikerene i kommunestyret 1. november 2018.

Dialogen med barn og unge ble gjennomført over flere dager. Vi brukte barnetråkk for barneskoleelever, og hadde egne planverksteder for elever i ungdomskolen, videregående og studenter på universitet.

– Funnene er viktig for videre planlegging og vil bli brukt som et kunnskapsgrunnlag for byplanen, sier Karen Rygh, arealplanlegger og medvirkningsansvarlig. Det er de unge som skal bo og bruke byen i fremtiden, vi må derfor høre på hva de mener er viktig.

De eldste ble blant annet bedt om å prioritere hva som er viktigst for de. Nedenfor vises deres prioriteringer.

 

 

I rapportene kan du lese om funnene fra barneskolene, og andre funn fra planverkstedene med ungdommene og studentene:

 

Foto: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes Blad

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret