Byplan – Delta på planverksted 19. juni

Byplanen for Hønefoss skal bidra til at byen vår utvikler seg til en attraktiv, levende, miljøvennlig by og kompakt by. En by der folk trives.

Vil du påvirke beslutninger kommunen skal ta, som har konsekvenser mange år frem i tid for utviklingen av Hønefoss? Da må du bli med 19. juni.

Vi inviterer deg til å være med og forme fremtidens Hønefoss. Hvilke konkrete grep og tiltak må vi gjøre i dag for at Hønefoss skal være en god by framtiden? Vi vil at Ringerike og byen vår skal bli det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Skal vi lykkes med dette må vi jobbe sammen.

Vi inviterer derfor vi til tre møter hvor vi samler innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner, politikere og kommunens administrasjon. Det blir korte foredrag som innleder til gruppearbeid. Vi skal jobbe med hva som preger utviklingen av Hønefoss og hvilke grep vi må ta sammen.

Bidragene fra møtene vil være en del av grunnlaget for hva som konkret må gjøres i dag for å forme og påvirke utviklingen av byen vår.

 

Første planverksted er allerede 19. juni kl. 18:00 – 21:00. 

Sted: Scandic Hønefoss, Kongens Gate 3, Hønefoss

Påmelding innen 18. juni til: mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Registrering, kaffe og frukt fra kl 17:30. Møtestart kl 18:00.

 

Program for planverksted 19. juni

– Åpning av ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen

– Miniforedrag og gruppearbeid

  • Hva preger utvikling av Hønefoss sentrum? Perspektiver på byutvikling. Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf ved Høyskolen i Kristiania
  • Hvordan utvikle et levende handels-og næringsliv? Monica Odden Myklebust, prosjektleder RNF
  • Hvordan kan vi utvikle byen sammen? Grete Karin Berg, regiondirektør NHO Buskerud
  • Oppsummering og veien videre

 

Tre planverksteder med foredrag og gruppearbeid

19. juni er det første av tre planverksteder der vi sammen jobber med fremtidens Hønefoss og hvordan det påvirker meg. Er du beboer, næringsdrivende eller gårdeier i Hønefoss, eller av andre årsaker har et sterkt eierforhold til vår flotte by? Da vil vi gjerne ha deg med i våre tre planverksteder:

 

Planverksted nr. 1: Hva kommer til å skje med Hønefoss fremover, basert på det vi ser i dag? Gjennom faglige innlegg og samtaler om hva som skjer med samfunnet vårt i dag vil vi undersøke hvordan Hønefoss vil se ut fremover.

Planverksted nr. 2: Hvilke muligheter, utfordringer, styrker og svakheter har Hønefoss fremover?

Her vil vi sammen undersøke hva som skjer når Hønefoss opplever fremtidens endringer. Hvordan imøtekommer vi utfordringene og hvordan griper vi mulighetene?

Planverksted nr. 3 Hva skal Hønefoss prioritere og ikke i byutviklingen fremover?

Basert på hva vi har sett, hørt og konkludert i planverksted 1 og 2 vil vi sammen gi anbefalinger til hva kommunen skal prioritere fremover.

 

Tematikken i alle planverkstedene vil være høyest relevant for de som bor, eier og driver næring i Hønefoss.

Velkommen til en viktig prosess hvor dine synspunkter, kunnskap og erfaring om Hønefoss og byen vår er verdifull og viktig for å sikre et godt lokalsamfunn også i fremtiden.

Skrevet av Mats Øieren endret