Byplan – nå kan du være med å påvirke!

Byplanen for Hønefoss skal bidra til at byen vår utvikler seg til en attraktiv, levende, miljøvennlig by og kompakt by. En by der mennesker trives.

Vi er nå i analyse- og utredningsfasen for byplanen. Din mening er viktig i dette arbeidet. Vi starter nå opp en rekke folkemøter der du kan gi oss innspill og påvirke hvordan Hønefoss skal bli i fremtiden.

 

Folkemøte 11. juni på Ringerike kultursenter

Vi inviterer til folkemøte, mandag 11. juni kl 18.00 på Ringerike kultursenter, Byscenen. Møte er åpent for alle som er opptatt av byen vår og hvordan den skal bli i fremtiden.

På dette møtet får du vite hva som skjer i byplanarbeidet, stille spørsmål og fortelle oss hvordan du ønsker fremtidens Hønefoss skal være. Folkemøte avsluttes med et planverksted med gruppeoppgaver, som vi håper du vil delta på.

 

Meld deg på folkemøte 11. juni

Møte er åpent for alle, men vi ønsker en påmelding slik at vi vet hvor mange som kommer.

Meld deg på innen 10. juni til: Mathilde.Hoglund@ringerike.kommune.no


Planverksted med tema i juni, august og september

I etterkant av folkemøtet 11. juni, blir det satt opp tre åpne planverksteder med forskjellige tema.

 

Første planverksted 19. juni

Tidspunkt, sted og program for planverkstedet finnes her.

Skrevet av Mats Øieren endret