Byplan: Tre planverksteder – tre ulike tema

Planlegging for myke trafikanter, kollektiv og parkering må henge sammen med behovene og prioriteringene til de som skal bruke og bo i Hønefoss. Byens utforming og attraktivitet er viktig for at folk vil bli boende her, flytte hit og for at grunneiere og initiativtakere fortsatt ønsker å utvikle byen vår.

Vi inviterer til de tre planverksteder om byen vår med tre ulike tema:

Byutviklingsstrategi 
Mandag 10. September
kl 16.00 -21.30
Registrering og enkel servering fra 15.30

Transportsystem og grønn mobilitet
Torsdag 13. September
kl 18.00 – 21.00
Registrering og enkel servering fra 17.30

Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet
Onsdag 19. September
kl 18.00 – 21.00
Registrering og enkel servering fra 17.30

 

Sted: Ringerike Kultursenter, Bysalen amfi.

Møtene er åpne for alle.

Påmelding: Påmeldingsfrist er to dager før hvert verksted. Gi beskjed til oss hvilke planverksted(er) du vil delta på til mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

 

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret