Byplanen holder fremdriften

Byplansjef Inger Kammerud ga politikerne årets siste orientering om status og framdrift i byplanarbeidet.

Formannskapet fikk en smakebit på hva administrasjonen vil anbefale for politikerne, og hvilke utfordringer det må jobbes videre med fram mot planlagt vedtak av planen i august 2019.

Når politikerne møtes igjen i det nye året, vil de møte et ferdig planforslag med bestemmelser.

 

Presentasjonen til byplansjefen fra formannskapet 11 . desember 2018:

Status byplan – orientering til FS_11.12.18

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret