Byutviklingstrategi for Hønefoss 2018 – 2040

Byutviklingstrategien skal være retningsgivende for kommende planer og innsats i Hønefoss. Den inneholder ambisiøse forslag og overordnede føringer for byen i et langsiktig perspektiv. Strategien ble vedtatt i kommunestyret 1. november 2018.

Byutviklingsstrategien er utviklet i fellesskap med innbyggerne og i samspill mellom ulike interesser. Den skal gi en stødig retning for utviklingen av byen og sikre at det ikke blir langt mellom ord og handling. Strategien skal ikke stå alene, men kobles til andre langsiktige innsatser fra både offentlige og private aktører.

– Målet med strategien er at den skal lede til et attraktivt byområde som alle i Ringerike kan være stolte av, sier byplansjef Inger Kammerud. – Den skal sikre bevaring og respekt for byens historie og vise veier til utviklingsmuligheter og potensialet for forandring.

Sammen skal vi skape:

  • Den trygge og gode byen for alle
  • Regionens kollektivknutepunkt
  • En mer tilgjengelig by
  • En blågrønn by

Les hele byutviklingsstrategien som ble vedtatt av kommunestyret 01.11.18:

 

Skrevet av Mats Øieren endret