Felles parkeringsstrategi

Ringerike kommune samhandler med gårdeiere og aktører i handelsnæringen om å utarbeide en parkeringsstrategi med tiltak på kort og lang sikt.

Politikerene i formannskapet – plan og strategi, ble orientert om arbeidet av prosjektleder i RNF, Monica Odden Myklebust og kommunens næringsjef Harriet Slaaen.

Planen er å få saken til politisk behandling i første halvdel av 2019.

Presentasjonene om parkeringsstrategien:

Parkeringsstrategi – Orientering i FS – plan og strategi 11.12.18

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret