Godt engasjement og mange innspill til byplanen

Vi er nå ferdig med høstens planverksteder. Nå skal innspillene fra verkstedene bearbeides og sammenstilles. Vi er veldig glad for at så mange har stilt opp for å være med og forme fremtidens Hønefoss.

Planverksteder

Gjennom de tre planverkstedene om byutviklingstrategi ville vi skape felles forståelse og eierskap, tydeliggjøre hvilket mulighetsrom vi har og hvilken strategi vi skal benytte for å nå målene for byplanen.

Byutviklingsstrategien skal presenteres og behandles i formannskapet 16. oktober. Rapporten blir tilgjengelig en uke før møte.

På planverkstedet om transportsystem og grønn mobilitet var hovedspørsmålene:

  • Hvordan skal vi bevege oss til fots og på sykkel i Hønefoss sentrum i fremtiden?
  • Hvor skal kollektivtrafikken og bilene kjøre?

Vi fikk presentert trafikkutredninger og sykkel- og parkeringstrategi som skulle være grunnlag for gruppearbeidet:

Det siste åpne planverksted handlet om fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet. Deltakerne fikk peke ut ut hvilke områder i Hønefoss de mener byens sjel ligger, hva vi må bevare, hvor vi kan utvikle og skape noe nytt og hvor kan vi fortette og bygge høyere enn i dag.

Presentasjoner:

Analyser:

Hva skjer videre med byplanarbeidet?

Vi bearbeider og sammenstiller alle innspillene som har kommet fra planverkstedene, medvirkningsopplegg for barn – og unge og analysene som er utarbeidet. Det skal behandles i formannskapet  fortløpende og være grunnlagene for kommunens videre arbeid med byplanen.

I følge vedtatt planprosess skal byplanen til førstegangs behandling av planforslag og offentlig ettersyn i januar 2019, og med endelig vedtak i august 2019.

Byplanen – et viktig grunnlag for fremtiden

Byplanen for Hønefoss skal fastlegge overordnede rammer for utviklingen av byen. Hønefoss skal være et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter på Ringerike. Byplanen skal sørge for at en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner i periode med vekst.
– De valgene vi gjør i byplanarbeidet er et verdivalg, og vi må våge å gjøre endringer» uttalte byplansjef Inger Kammerud på det siste planverkstedet 19. september. Byplanen skal gi en forutsigbarhet for de som skal stå for utviklingen og investere i byen – og for oss som skal bo og leve her.

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret