Medvirkning for barn og unge

Medvirkning er en sentral og viktig del av arbeidet med områderegulering for Hønefoss. For å få fram meningene og holdningene til barn og unge er det viktig å tilrettelegge spesielt for denne gruppa. Kommunen drar nytte av denne kunnskapen i arbeidet videre med planen og det er med på å skape en by som er bedre for den oppvoksende generasjon.

Medvirkningen for barn og unge er delt opp i flere verksteder. Barnetråkk for barneskolen, og egne planverksteder for ungdomsskolen, videregående og høyskolen.

 

Barnetråkk

Barnetråkk er en egen metode for medvirkning, som lar barn fortelle hvordan de bruker området der de bor og hva de vil ha annerledes.

Dette er en todelt oppgave. I del en lærer man om kart og sitt eget nærmiljø. Del to gjennomføres på pc av hver enkelt elev. De markerer på kart hvor de bor, tegner inn skoleveien sin, hvor de beveger seg. I tillegg beskriver de steder de liker eller ikke liker og hva de gjør på ulike steder. 

 

Verksted for medvirkning 

Studentene ved Høyskolen i Sørøst-Norge var først ute med et medvirkningsverksted i midten av april. Studentene fikk to oppgaver de skulle svare på. En om byen slik den er i dag for studentene, og del to om hvordan byen kan bli bedre i framtida. Med hjelp av store kart, klistremerker og tusjer fikk de kartfestet de ulike innspillene. Samtidig kunne de skrive en begrunnelse for valgene sine på et ark ved siden av.

Et lignende opplegg vil gjennomføres både for ungdomskoleelever og elever på videregående før sommeren.

Skrevet av Mats Øieren endret