Hvorfor bør DU delta på planverksteder for byplanen til høsten?

Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess med innbyggerne i forkant av førstegangsbehandling av ny byplan. Det er viktig for lokaldemokratiet og fremtidens Hønefoss at alle som ønsker å komme med innspill blir hørt.

Det er derfor tilrettelegging for medvirkning er så viktig, spesielt for grupper som ikke har så lett for å bli hørt på egenhånd, slik som for eksempel barn og unge.

Hensikten med planverkstedene

Hensikten er å få forståelse for hvordan folk bruker og oppfatter Hønefoss sentrum slik byen er og blir brukt i dag, og hvordan de ønsker at den skal være i fremtiden.

«Vi som planleggere skal legge til rette for en kommune som menneskene trives i,vil oppholde seg i og eventuelt bo i», sier Karen Rygh, arealplanlegger og medvirkningsansvarlig for byplanen i Ringerike kommune. «Vi må huske hvem vi planlegger for, og få innspill fra dem, slik at vi planlegger for et sted som folk faktisk kommer til å bruke. Medvirkning handler i hovedsak om kunnskap. Fordi folk flest kjenner seg selv best, så er det større sannsynlighet for at vi ender opp med gode løsninger i planleggingen om vi snakker med de som skal bruke stedet.»

Mulighetene for å medvirke, der alle kan delta, som har vært nå i vår og vil fortsette i høst er:

  • åpent folkemøte
  • egne planverksted for barn og unge
  • tre åpne planverksteder for å utvikle en byutviklingsstrategi
  • åpne planverksteder som tar for seg forskjellige tema

I tillegg er det lagt opp til egne møter med grunneiere og andre initiativtakere.

Medvirkning for barn og unge – våren 2018

Areal- og byplankontoret ferdigstiller i høst en egen rapport med resultatene fra planverkstedene for barn og unge, denne blir et viktig grunnlag for byplanen. Funn som er tydelige og gjentakende er behov for sykkelvei og kollektivtilbud med god tilknytning til togstasjonen og friluftsområdet Schjongslunden. Barn og unge ønsker seg også aktiviteter langs elva og i grøntområder med aktivitetsparker, badeplasser og uformelle møteplasser. I tillegg er de opptatt av at «byen må bli fin».

Planverksteder – høst 2018

Tre planverksted om felles byutviklingstrategi

Kommunen inviterer alle som har et eierskap til Hønefoss by, og som ønsker å påvirke utviklingen av fremtidens Hønefoss, til å delta i arbeidet med å utforme en byutviklingsstrategi.

Formålet med en bred og involverende prosess er å sikre at kommunen ender opp med konkrete planer som er godt forankret, både hos alle som berøres og hos de som skal bidra til å iverksette strategien.

Det første møte var 19. juni, og de to neste er:

  • Tirsdag 21. august
  • Mandag 10. September

Begge foregår på Ringerike Kultursenter, Bysalen Amfi fra kl 16.00.

Meld deg på til mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no innen 19. august hvis du vil delta.

 

Planverksted med tema i september

Planlegging knyttet til gåvennlighet, tilrettelegging for sykkel og kollektiv og parkering er viktig. Denne planleggingen må henge sammen med hva de som skal bruke og bo i byen mener det er behov for og hvor det er viktigst å prioritere. I tillegg er byens utforming og attraktivitet viktig for at folk vil bli boende her, flytte hit og ikke minst for at grunneiere og initiativtakere fortsatt ønsker å satse på byen. I september blir det to planverkstedene med følgende tema:

  • Transportsystem og grønn mobilitet
  • Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet

God fremdrift i byplanarbeidet

I følge den vedtatte planprosessen skal forslag til byplanen til førstegangsbehandling og offentlig ettersyn i januar 2019 og med endelig vedtak i kommunestyret i august 2019.

Fremdriftsplan byplan

 

Skrevet av Linda Moholdt Nordgården endret