Godt engasjement om felles byutviklingsstrategi for Hønefoss

Det andre planverksted om byutviklingsstrategi for Hønefoss foregikk mandag 21. august. Antall deltakere og engasjement viser at det er mange som ønsker å bidra til utviklingen av Hønefoss og har innspill til byplanen. Både innbyggere, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og kommunens administrasjon jobbet i grupper med hvordan vi skal bo, jobbe og leve i byen vår i fremtiden.

Det tredje og siste planverksted om byutviklingsstrategi er 10. september. Hvis du ønsker å påvirke fremtidens Hønefoss og Ringeriksregionen er dette en viktig møteplass for deg.

Meld deg på tredje planverksted om byutviklingsstrategi

Tid: Mandag 10. september klokken kl 16.00-21.30

Registrering og kaffe fra kl 15.30.

Sted: Ringerike Kultursenter, bysalen amfi

Påmelding: innen 6. september til mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

 

Formålet med prosessen med byutviklingstrategien

Gjennom de tre planverkstedene vil vi skape felles forståelse for:

  • hva som påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover
  • hvilke utfordringer og muligheter er det vi som by, region og samfunn står overfor
  • hvilke grep vi må ta i dag for å sikre en god by også i fremtiden

Arbeidet med byutviklingsstrategien vil gi oss alle:

  • ny innsikt – utfordre etablerte sannheter om byens utvikling
  • felles kunnskapsgrunnlag og eierskap – tydeliggjøre hvilket mulighetsrom vi har
  • mål som vi eier sammen og har felles engasjement for, på tvers av politikk, næring, forvaltning og innbyggere

I planverkstedet før sommeren snakket vi om drivkrefter som påvirker utviklingen av byen og regionen, drivkrefter utenfor vår kontroll. Eksempelvis hvordan nasjonale beslutninger som bane og vei, sentralisering, arbeidskompetanse, sysselsetting og investeringvilje påvirker by- og regionsutviklingen.

I planverkstedet den 21. august presenterte vi en oppsummering av arbeidet fra forrige møte, og gjennom ulike gruppearbeid sammen utforsket vi hvordan byens fremtid kan se ut. Dette arbeidet danner grunnlaget for strategien vi skal jobbe med i tredje og siste workshop 10. september.

Foto: Ringerike kommune

Hva skjer etter planverkstedene om byutviklingstrategi?

Byutviklingstrategien skal presenteres og til politisk behandling i kommunestyret i oktober.

Det blir også to planverksted med følgende tema:

  • Torsdag 13. september: Transportsystem og grønn mobilitet
  • Onsdag 19. september: Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet

Begge verkstedene er åpne for alle og er på kveldstid. Mer informasjon om tidspunkt, sted og innhold blir lagt ut når det er klart.

Velkommen til planverkstedene – vi gleder oss til å se deg!

Skrevet av Mats Øieren endret