Stort engasjement på folkemøte 11. juni

Det var mange frammøtte da Ringerike kommune inviterte til åpent folkemøte om byplanen mandag. Spennende foredrag og mange gode spørsmål og innspill kom fram i løpet av kvelden.

Kvelden startet med innledning fra ordføreren og administrasjonen. Deretter holdt Sissel Engblom et inspirerende foredrag om god byutvikling og viktigheten av gode byrom for å få gode plasser hvor mennesker kan møtes og trives.

 

Spørsmål og innspill

Det kom inn mange innspill i spørsmålsrunden. Noe som spørsmål annet som innspill og meninger. En del er det kanskje ikke noe svar på før vi har kommet lenger i prosessen med byplanen, og noe ligger utenfor det byplanen er tenkt å løse. Det er viktig for oss å vite hva folk er opptatt av, og spørsmålene gir oss en pekepinn på det. Vi tar spørsmålene på alvor. Svarene på alle spørsmål finner du her; Spørsmål fra salen 11. juni

 

Både innspill og spørsmål, samt svarene fra planverkstedene blir tatt med i det videre arbeidet med byplanen.

 

Første planverksted er allerede 19. juni.

Du finner mer informasjon her.

 

 

Skrevet av Mats Øieren endret