Planverksteder om byutviklingsstrategi – bli med på utvikle fremtidens Hønefoss

Vi inviterer alle som har et eierskap til Hønefoss by, og som ønsker å påvirke utviklingen av fremtidens Hønefoss, til å delta i arbeidet med å utforme en felles byutviklingsstrategi.

Planverkstedet 19. juni var det første av tre som vil lede til en byutviklingsstrategi som skal brukes inn i byplanarbeidet for Hønefoss. Over 80 personer deltok på første planverksted på Scandic Hønefoss.

Høsten 2018 skal vi sammen jobbe videre med strategien, og du er invitert til å delta.

Planverksted om byutviklingstrategi fortsetter høsten 2018

De to neste planverkstedene er 21. august og 10. september, kl 16.00 på Ringerike Kultursenter. Påmeldingen innen 19. august til: mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Første planverksted om byutviklingstrategi 19. juni – drivkrefter

Deltakerne på første planverksted var innbyggere, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og forvaltning. Sammen startet de arbeidet med å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan Hønefoss kan se ut i fremtiden. Ved at man forstår hvilke utfordringer og muligheter denne byen står overfor, og sammen ser hvordan dette påvirker byutviklingen, blir det også tydeligere for alle deltakerne hvilke grep man sammen må gjøre for å utvikle byen i ønsket retning.

Formålet med det første planverkstedet var å få en felles forståelse for utviklingen i byen og hvilke muligheter og utfordringer den står ovenfor.

Bilde: Ida Rognved, Ringerikes Blad

Alle deltakerne ble satt i grupper og hadde gode diskusjoner om ulike drivkrefter som påvirker oss i Hønefoss, men som vi ikke har styring over. Deretter ble drivkreftene rangert etter hvor stor påvirkning de har og hvor sikkert det er at det går i én retning. Resultatene ble samlet inn og tas med til neste planverksted, 21. august, hvor oppgaven er å identifisere mulighetsrommet. Hvilke muligheter, utfordringer, styrker og svakheter har Hønefoss framover? Hvordan har ulike aktører det i framtiden?

Presentasjonene fra første planverksted

Planverkstedet ble åpnet av ordfører Kjell B. Hansen. Rambøll var prosessleder og tilrettelegger for kvelden. Det var miniforedrag som innledet til gruppearbeid:

 

Bli med å påvirke byplanarbeidet videre – meld deg på planverksted høsten 2018

Mange av de fremmøte, meldte seg på de to neste planverkstedene. For de som ikke deltok den 19. juni, er det fult mulig å delta på møtene til høsten. Sett av 21. august  og 10. september kl 16.00- 21.30. Registrering, kaffe og enkel servering fra kl 15.30. Planverkstedene foregår på Ringerike Kultursenter, Bysalem amfi.

Meld deg på innen 19. august til: mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

 

Hva skjer etter planverkstedene om felles byutviklingstrategi?

Etter de åpne møtene i juni, august og september, vil kommunen, med Rambøll som rådgiver, bearbeide alle innspillene og utvikle et strategidokument som skal behandles i formannskapet i høst. Strategidokumentet vil være et av grunnlagene for kommunens byutviklingsarbeid fremover.

I tillegg til denne prosessen, blir det temabaserte planverksteder om transportsystem og grønn mobilitet, og fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet.

Skrevet av Mats Øieren endret