Bygger for to milliarder

Frem til 2022 realiserer Ringerike kommune byggeprosjekter for nær to milliarder kroner. To brannstasjoner, to vannrenseanlegg og nytt omsorgssenter. Dette er bare noen av de mange prosjektene som Ringerike kommune nå realiserer.

– Samlet har vi investeringer for nær to milliarder frem til 2022, forteller enhetsleder Jostein Nybråten.

I investeringsporteføljen er det stor satsing på skole og helsesektoren, som alene investerer for over 1 milliard.

Brannstasjoner
Blant utbyggingene som er ferdige, er nye brannstasjoner på Nes og Sokna, som begge er bygget ut fra brannvesenets egne krav og ønsker.

– Dette er to identiske stasjoner, som har en samlet byggesum på 17,6 millioner. De er bygget som enkle, rimelige stålbygg, utformet etter ønsker fra brannvesenet selv og i tråd med nye HMS-krav, forteller prosjektansvarlig Arne Andersen.

Blant de nye fasilitetene er vaskemaskiner for vask av uniformer og tøy, nye garderober og trimrom. I tillegg er det etablert uteområder for brannøvelser og anlegg for vannfylling.

– Dette er en kraftig forbedring av det midlertidige anlegget vi har brukt som brannstasjon siden 2001, sier Rolf Wegger Aarflot. Han er utrykningsleder og underbrannmester for stasjonen på Nes.

– Jeg må rette en stor takk administrasjon og kommunestyre som viser at de er villige til å satse på bygda. Både utstyr og tilbud inne er over all forventning. En slik investering er også viktig når vi nå skal rekruttere flere til det frivillige brannvesenet. Her i Nes er all innsats på frivillig basis, og dette viser at man setter pris på de som stiller opp, sier han.

Brannstasjonen på Nes hadde offisiell åpning 31. januar, og allerede samme dag var første utrykning fra stasjonen.

Den identiske brannstasjonen på Sokna ble åpnet i mars. Her er det Stian Roa som er utrykningsleder og underbrannmester.

Vannverk
Et steinkast fra den nye brannstasjonen ligger det nye vannverket på Nes. Her filtreres nå vannet gjennom et basseng fylt med marmorsand. Det skal sikre riktig surhetsgrad – PH – på drikkevannet.
– Det er i utgangspunktet veldig bra kvalitet på vannet her, det har bare litt lav Ph-verdi, forteller Lene Grimsrud, som har vært prosjektansvarlig for det nye anlegget. Hun er også ansvarlig for at fasaden er kledd med panel, noe som gjør at det nye bygget passer bedre inn i omgivelsene.
– Det satte jeg som krav. Det må jo se bra ut, også, sier hun

60 000 innbyggere
Dimensjonene er noe større på det andre vannverket som Ringerike kommune åpnet på Kilemoen. Dette vannverket er dimensjonert for fremtidig vekst, og kan levere vann til så mange som 60 000 innbyggere, forteller driftsoperatør Tormod Tobiassen.

– Med driftsettelsen av vannverket vil det bli slutt på misfarget vann som kommunen har slitt med til nå, forteller han.

Vannet som fordeles fra vannverket er fra Norges nest største grunnvannsanlegg. Vannet fra Ådalselva filtreres naturlig gjennom løsmassene i tre måneder før det ender opp i vannverket. Da er det så rent at det ikke er behov for å tilsette klor. Men på sin ferd gjennom løsmassene har det fått med seg mangan, et grunnstoff som er et hardt metall. Dette har tidligere gitt misfarging av drikkevannet.
– Med det nye anlegget blir manganet nå renset bort ved hjelp av gassen ozon, forteller Tobiassen.

Det nye vannverket har også fått på plass et høydebasseng som skal sikre jevnt trykk på vannet.

– Høydebassenget er faktisk Norges største i sitt slag. hele anlegget er et lukket anlegg, som ivaretar kravene til hygiene og sikkerhet, forteller Tobiassen.

Det topp moderne vannverket hadde et budsjett på 120 millioner kroner. Det kan prosjektansvarlig Svein Morten Lillevik Westgaard fortelle at de har holdt – og vel så det.
– Anlegget er levert på tid og til en samlet pris på 106 millioner kroner, forteller han.

Samlet i sentrum – for bedre tilgjengelighet og service

Fra januar har 70 av Ringerike kommunes ansatte rykket inn i Fossveien 7-9, i lokalene som tidligere huset Ringerikskraft.

Det er ansatte i miljø- og arealforvaltning, utbyggingsenheten og areal- og byplanenheten som nå er samlet under ett tak.

– Målet er bedre samarbeid, bedre tilgjengelighet og bedre service for kommunens innbyggere, forteller enhetsleder Miljø og Areal, Heidi Skagnæs. Hun leder den største enheten som er samlet i de nye lokalene.

Vekstmiljø
– Dette blir et av regionens viktigste vekstmiljø for samfunnsutvikling, slår enhetsleder Jostein Nybråten i utbyggingsenheten fast.

– Med denne flyttingen legger vi til rette for et tettere samarbeid mellom de som utvikler planene og oss på utbyggingsavdelingen som skal få de gjennomført, og med de som skal følge opp de private utbyggerne. Når vi sitter i samme bygg, er det mye enklere og raskere å få samarbeidet, raskere å få avklaringer på ting vi lurer på. Vi trenger ikke booke møter og sette av tid til å gå i møter i like stor grad, sier han.

Den effektiviseringsgevinsten kan bli viktig i tiden fremover, for Ringerike kommune har hatt en stor økning i byggesaker de siste årene. Ikke bare bygger kommunen selv for nær to milliarder de neste årene. Etter at regjeringen sensommeren 2015 inviterte pressen til kakespising på Sundvollen for å markere starten på ny Ringeriksbane, har interessen fra private utbyggere økt kraftig.

– Vi fikk med en gang et økt press. Det startet i 2015 og økte til det høye nivået vi har nå. Så snart utbyggingen av den nye jernbanen kommer i gang, kommer det til å øke enda mer. Vi ser det allerede nå, at mange private utbyggere ønsker å realisere sine planer, blant annet i Hønefoss sentrum, forteller Nybråten.

De mange utbyggingene fører også med seg mange mindre prosjekter, som oppgradering av gater og etablering av sykkelveier. Det er også prosjekter som skal innom planlegges og prosjekteres.

Bedre service
Med samlingen av etatene i Fossveien skal også servicen for publikum bli bedre. Det skal også være mulig å stikke innom og få hjelp, selv om du ikke vet eksakt hvilket kontor du skal henvende deg til.
– Det er åpent mellom 9 og 15, og målet er at alle skal tas imot og få hjelp videre, med det de trenger å avklare av byggeplaner, eller spørsmål. Det skal være lav terskel for å komme og spørre om saker. I tillegg vil vi ha visning av planer og utstillinger her. Når vi er samlet her slipper vi også å sende folk mellom ulike kontorer over hele byen, forteller Skagnæs.

Samling i sentrum gir bedre service!

Målet er bedre samarbeid, bedre tilgjengelighet og bedre service for kommunens innbyggere.

Heidi Skagnæs, enhetsleder for Miljø og Areal

Noen av byggeprosjektene

To brannstasjoner

To vannrenseanlegg

Nytt omsorgssenter

Kraftig forbedring!

Takker administrasjonen og kommunestyre som viser at de er villige til å satse på bygda!

Rolf Wegger Aarflot, utrykningsleder og underbrannmester NES

Store dimensjoner på vannverket

Leverer vann til 60 000 innbyggere!

Tormod Tobiassen, driftsoperatør på Kilemoen

Kilemoen vannbehandlingsanlegg

Kapasitet til det nye anlegget tilsvarer vann til 60 000 innbyggere, 225 l/s (810 m3/h).

Norges største høydebasseng i stål. Kapasitet for nytt basseng er 3 000 m3, total kapasitet blir 5 000 m3.

Behandlingsprosessen består av ozonering og filtrering av vannet. Ozon tilføres vannet, slik at mangan felles ut og blir liggende igjen i filtrene. Ozon løses opp/fjernes før vannet forlater anlegget.

Vannet desinfiseres i et UV-anlegg, som vil inaktivere eventuelle mikrober (bakterier, virus og parasitter).

Prosessen er helautomatisk, og fjernstyres via kommunens driftskontrollanlegg.

Budsjett for anlegget er kr 120 millioner. Ferdigstilt for 97 millioner

Samlet under ett tak i Fossveien 7.-9

Miljø og Areal

Utbyggingsenheten

Regionalt plankontor