Forberede til en framtid i endring

Skolens viktigste oppgave er å forberede elevene på en verden som endrer

seg stadig raskere. – Men hvordan forbereder vi elevene på en verden vi ikke

vet hvordan ser ut, sier kommunalsjef for skole og kultur, Magnar Ågotnes.

I en verden og et arbeidsliv som utvikler seg raskere enn noensinne, blir grunnutdanningen barna får på skolen enda viktigere. Den tiden hvor man kunne regne med å få jobb nesten uten fullført grunnskole, er ugjenkallelig forbi.

Blant forskere er det generell enighet om at arbeidslivet dagens grunnskoleelever møter vil ligne lite på det foreldrene lever med.

– Det er jo selvfølgelig en utfordring at vi ikke vet hva slags arbeidsliv vi utdanner elevene til. Oppgaven vår blir å forberede elevene på at de skal lære å ta til seg kompetanse, vurdere og være kritiske til informasjon og lære seg gode studieteknikker, sier kommunalsjef for skole og kultur, Magnar Ågotnes.

Annerledes skole

En av utfordringene er også at framtidens skole blir annerledes enn den de fleste foreldrene har erfaring med. Metoder og undervisning har forandret seg mye de siste årene.

– Hvordan utdanner vi barna til et samfunn vi ikke vet hvordan ser ut? Fokus i skolen er derfor på kreativitet, samarbeid og digital kompetanse. Vi er helt avhengig av godt samarbeid med foreldrene for å lykkes, sier han.

Ågotnes sier at det er viktig at foreldrene støtter opp om skolens arbeid. Undervisningsformene endres. Målet er at elevene skal trene på samhandling på samme måte som i arbeidslivet.

– Foreldrene skal ha store forventninger til skolen og det arbeidet som gjøres. Er det noe de ikke forstår eller er uenig i må de ta det opp med skolen, understreker han.

Bedre resultater

De siste årene har skolene i Ringerike hatt resultater som ligger noe under landsgjennomsnittet. Årsakene til det kan være ulike, og skolene i kommunen jobber med å bedre resultatene på mange måter.

– Målet er at I løpet av tre til fem år skal skolene i Ringerike være på landsgjennomsnittet. Vi må ha et sterkt og vedvarende fokus på elevenes læring, sier Ågotnes.

– Skolen og lærerne vil møte helt andre kompetansekrav i dag enn for noen år siden. Det er en utfordring også for de ansatte å henge med på endringer i skolen samtidig som kravene blir høyere, sier han.

Kompetanseheving

Innsatsen på kompetanseutvikling i skolene er blitt intensivert. Egne kompetansemedarbeidere er med på å målrette arbeidet. Det er óg satt i gang større program for å videreutdanne lærere.

– Det er krevende å bygge, vedlikeholde og videreutvikle all den kompetansen vi har og trenger i skolen. Nå videreutdanner vi hvert år 20 nye lærere. Det er viktig å skaffe gode lærere for den neste generasjons elever, sier han.

Rekruttering

En av utfordringene er å få folk med høyere utdanning til å flytte til Ringerike. Det er også en utfordring at unge reiser ut for å ta videre utdanning uten å flytte tilbake igjen.

– Vi er helt avhengig av å få tak i folk med riktig kompetanse, men vi er også avhengig av at foreldrene setter kompetanse og skole først. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen med foreldre, og skal vi heve kvaliteten i skolen må også foreldrene forstå at den kompetansen barna trenger er noe helt annet enn de selv har fått på skolen, avslutter han.

Magnar Ågotnes, kommunalsjef for skole og kultur