Imponert fylkesmann

Fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy er imponert over innsatsen i Ringerike kommune.

Ringerike kommune er nå definitivt ute av ROBEK. Regnskapet for 2015 viser et resultat på 68,8 millioner kroner og med dette er tidligere års merforbruk dekket inn.

– Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned i Ringerike de siste årene. Både politikere og administrasjonen har tatt oppgaven alvorlig og lagt all kraft inn på å få driften i balanse med de økonomiske rammene, sier fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy.

Da Ringerike kommune havnet på ROBEK-listen i 2008 var det udekkede underskuddet på 133 millioner kroner. Det udekkede underskuddet er dekket inn over flere år.

– Den siste rest av dette blir med årets imponerende resultat dekket inn og Ringerike sitt “medlemskap” i ROBEK er dermed historie, konstaterer Bjørnøy fornøyd.

Handlefrihet

– Som fylkesmann er det nødvendig å påpeke at kommunen ikke får tilført mer ressurser selv om man er ute av ROBEK. Imidlertid får kommunestyret igjen handlefrihet til å gjennomføre helt nødvendige investeringer for å rigge kommunen for vekst og utvikling. Dette er svært viktig, poengterer Bjørnøy.

Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned i Ringerike de siste årene.

Det er ingen tvil om at Ringerike i årene fremover vil få økt fokus som følge av ny E16 og Ringeriksbane. Det er derfor viktig at kommunen har nødvendig handlefrihet til å posisjonere seg for dette.

– Fra flere hold hevdes det at Ringerike er ett av de områdene i landet med størst vekstpotensial. Dette er jeg helt enig i, og akkurat nå er Ringerike også en foregangskommune som mange burde ta lærdom av, avslutter Bjørnøy.