Kulturpop-up i sentrum

Med midlertidige lokaler og en god porsjon dugnadsånd har Kulturenheten bokstavelig talt satt kulturen i sentrum med sitt pop-up kontor.

– Da vi satte opp det første kontoret i november, var det blant annet for å få et bredere samarbeid med kulturaktørene. Med kontoret på gateplan, møtte vi folk som vi ikke møter til daglig. Det ble enklere å «stikke innom», forteller kulturleder Marja Lyngra Høgås.

Konseptet har de kalt Pop-up, som spiller på at tilbudet dukker opp – og forsvinner igjen. Ideen har de hentet fra Danmark og kulturhovedstaden Århus, der ledige lokaler brukes til forskjellige, midlertidige kulturformål. Det første pop-up kontoret var i Sentrumskvartalet. Siden nyttår har de holdt til i de gamle lokalene til Vinmonopolet. Her blir de frem til juni.

– Lokalene har vi fått låne, både de første vi hadde i november og desember, og de vi har nå. Hele ideen med pop-up kontor er at det skal være midlertidig. Vi bruker lokalene som de er, og har lånt møbler og utstyr litt her og der, sier hun.

Lokaler til kulturformål
Lokalene brukes til mye mer enn kontor for kulturetaten. For blant de tilbakemeldingene kulturenheten fikk fra det første pop-up kontoret, var at det er et stort behov for lokaler til kulturformål.

– Det var alt fra gründere, enkeltpersoner innen kultur, ulike kulturaktører, friluftsliv-grupper og innvandrerorganisasjoner. Dette er aktører som kanskje ikke har økonomi til å leie lokaler, eller som ikke vet hva som kan være ledig, sier Høgås.

Disse tilbakemeldingene ble lagt til grunn da lokalene i det gamle Vinmonopolet ble tatt i bruk. Her er det nå flere kulturaktører som låner lokalene til alt fra møter til musikkøvelser.

– Her har vi ledige plasser til kreative kulturfolk, lag og foreninger som ønsker å bruke lokalene våre. Søndager har eksempelvis en kurdisk dansegruppe øvinger her. Kulturmøteplasser og arenaer er også en viktig del av integrering og flerkulturelt Ringerike, sier Høgås.

Tilbud og aktiviteter

Oversikt over hva som finnes av tilbud og aktiviteter, er også noe av det som kulturenheten har fått tilbakemelding på at savnes.
– Mange savner oversikt over hva som skjer av aktiviteter, og hva som tilbys av kurs og møteplasser. Det er også behov for en oversikt over hvor man kan henvende seg hvis man ønsker å bidra med noe, forteller Høgås.

Kulturskolen
Lokalene er også et viktig bidrag for kulturskolen, som nå kan tilby mer gruppeundervisning. For etter flere magre år, er rammene for Kulturskolen nå økt, og aktivitetene langt flere, forteller rektor Dagny Krogness.

– Nå har vi fått på plass kurs i film og dans, i tillegg til våre tilbud innen musikk og kunst.
Blant de nye prosjektene er «Korps i skolen» som ble etablert i 2016 i samarbeid med grunnskolen og skolekorpsene. Her får 3. klassinger muligheten til å lære seg noter og prøve ulike instrumenter.

– Fra 2017 har vi også hatt «Splash», som er et gratis tilbud til elver i 4. til 6. klasse. Dette er et 12-ukers kurs, hvor elevene får tilbud innen kunst, teater, film, musikk og kor.

Ved Tyristrand skole har elevene nå også fått tilbud om film og skuespill – et tilbud som har vært svært populært.
– Det er spesielt viktig å tilby kulturaktiviteter ute på skolene, rett etter skoletid. Det gjør det
lettere å kunne delta på kulturaktiviteter, sier Krogness.

Lokaler er viktig for kulturskolen!

Nå har vi fått på plass kurs i film og dans, i tillegg til våre tilbud innen musikk og kunst!

Dagny Krogness, rektor på Kulturskolen

Kultur for alle!

Vi vil ha et bredere samarbeid med kulturaktørene!

Marja Lyngra Høgås, leder for Kulturenheten.

Hvorfor kulturpop-up?

Vi vil nå ut til publikum med våre tjenester.

Vi vil formidle kulturtilbud i Ringerike – kultur for alle.

Vi vil være et knutepunkt for kulturmiljøet og søker å samle all kultur i Ringeriksregionen i ett nettverk.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Lokaler til låns for kulturformål.

Oversikt over kulturelle tilbud som kurs, aktiviteter og møteplasser.

Oversikt over hvor man kan henvende seg hvis man ønsker å bidra med noe.

Vi hjelper til med veiledning i søknadsprosesser til støtteordningene våre.

Vi vil ta imot innspill om kultur.

Vi vil tilby en åpen og kreativ arbeidsplass for alle kulturaktører og kulturbrukere.