Legger til rette for liv i sentrum

Endelig står Livbanen i Hønefoss klar med streetbasketbaner, bordtennisbord og petanquebane.

Livbanen aktivitetspark skal være et aktivt møtested for alle og ble offisielt åpnet tirsdag 28. august 2018.

Aktivitetsparken på Livbanen er siste del av et utviklingsprosjekt i Hønefoss sentrum som ble initiert av Ringerike utvikling og Ringerike Næringsforening i 2013.

Første del var etableringen av lekeplassen på Søndre torg, deretter Tuftepark og treningsapparater i Søndre Park. Nå er utviklingsprosjektene fullført med aktivitetspark på Livbanen der det er streetbasketbane, bordtennisbord og petanquebane.

Målsetningen for utviklingsprosjektene har vært å legge til rette for:

  • mer aktivitet i Hønefoss sentrum
  • gode møteplasser for folk i alle aldre
  • aktiviteter som er med å fremme folkehelsen
  • tilbud og møteplasser som er gratis og tilgjengelig for alle

Bidragsytere til Livbanen aktivitetspark
Etablering av aktivitetsparken hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom Hønefoss Basketballklubb, Ringerike utvikling, Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune. Partene har sammen klart å sikre finansiering og gjennomføring av prosjektet på en god måte.

I tillegg til finansiering fra Ringerike kommune og tippemidler, har prosjektet mottatt to generøse gaver til aktivitetsparken. Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen Ringerike har begge bidratt med betydelige beløp.

Entreprenøren Engebretsen Ingeniør – Entreprenør AS har bidratt med godt samarbeid og vel gjennomført arbeid slik at aktivitetsparken nå fremstår som en innbydende møteplass for aktivitet og trivsel.

 

Hovedbilde: Lekeplass på Søndre Torv. Foto: Søve 

Mål for prosjektene

Mer aktivitet i Hønefoss sentrum.

Gode møteplasser for folk i alle aldre.

Aktiviteter som er med å fremme folkehelsen.

Tilbud og møteplasser som er gratis og tilgjengelig for alle.

Møteplasser

Lekeplassen på Søndre torg.

Tuftepark og treningsapparater i Søndre Park.

Aktivitetspark på Livbanen.

Livbanen aktivitetspark. Foto: Tone R. Thoresen