Ny turnus gir bedre tilbud og bedre hverdag

En endring i turnusen for hjemmetjenestene har gitt bedre tjenester for brukerne, bedre hverdag for de ansatte og økt faglig kompetanse. – Vi har fått til en endring som har gitt alle parter en bedre tjeneste, forteller Audun.

I april startet hjemmetjenestene i Ringerike kommune i Hønefoss en ny turnus blant de ansatte. Over lang tid er det jobbet frem en ny turnus som alle parter er veldig godt fornøyd med.
– Vi føler vi har fått en bedre hverdag, yter et bedre tjenestetilbud og har fått økt kompetansen som er på jobb. Dette har vært en vinn-vinn for alle parter, sier Audun Løvstad, enhetsleder for hjemmetjenesten i Hønefoss.
I arbeidet med å finne frem til den nye turnusordningen har både Kommunenes Sentralforbunds rådgivningstjenste, de ansattes fagorganisasjoner og kommunens ledelse vært involvert.

Tunge vakter
Løvstad får støtte fra de ansatte i hjemmetjenesten. I den gamle turnusen hadde de ansatte ugunstige skift med få fridager. I mange tilfeller gikk de lange perioder uten fri, og uten mulighet til å hente seg inn mellom arbeidsøktene.
– Vi får litt mer helgejobbing, men totalen er bedre for oss. Nå har vi dager vi kan ta fri innimellom slik at vi er friske og raske på jobb. En annen fin effekt av dette er at det generelle kompetansenivået på jobb er hevet, forteller sykepleier Solveig Myrdal og hjelpepleier Kine Andersen.
Tradisjonelt har det vært mange små stillinger i hjemmetjenesten for å få turnus og vaktplaner til å gå opp. Dette er stillinger som i hovedsak blir besatt av ufaglærte personer. Den nye turnusen gjør at ingen av stillingene er mindre enn 65 prosent.
– Større stillinger gjør arbeidet mer interessant for søkere med den kompetansen vi ønsker oss. I dag har vi nesten ingen ufaglærte i vaktplanen, og selv tilkallingsvakter dekkes med faglærte sykepleiere og hjelpepleiere, forteller Audun Løvstad, enhetsleder for hjemmetjenesten i Hønefoss.

Bedre tilbud
For brukerne av tjenestene betyr omleggingen at det blir færre mennesker å forholde seg til. En viktig omlegging er at de ansatte er delt opp i team. Fordi det er de samme personene som jobber i team vil brukerne møte de samme menneskene fra gang til gang.
– Dette er en vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenestene. For mange eldre er det forvirrende og det kan oppleves utrygt å stadig ha nye mennesker innenfor døra. Nå kan de føle seg tryggere, sier hjelpepleier Kine Andersen.
Generell kompetanseheving er også en viktig del av den nye arbeidsordningen. I årsplaner er det satt av tid til faglig utvikling for den enkelte ansatte. Målet er at alle skal få faglig påfyll i jobben.
– Vi har gjort veldig mange gode grep i denne arbeidsordningen. At vi har økt stillingsprosentene har ført til at vi også har bedre tid til å oppdatere hverandre og gjøre en god jobb ute hos brukerne, sier Løvstad.

Heltidskultur
Arbeidet med å endre turnusen har også vært et arbeid for å endre den interne kulturen. Med en tradisjon for små stillinger har det vært mye jobb med å skape en heltidskultur.
– Det har vært litt skepsis blant noen av de ansatte, men de er blitt positive etterhvert som ordningen er blitt konkret. Alle har vært nødt til å tilpasse seg og endre på rutinene, men vi har stor tro på at dette vil bli til det beste for alle, sier Myrdal og Andersen.
En åpenbar effekt av den nye ordningen er at det er like stor kompetanse på jobb i helger som på hverdager. Tidligere var det mer ufaglært i helgene enn på ukedagene, nå er dekningen lik gjennom hele uka.
– Vi er ikke helt i mål ennå. Nå har vi fått en ordning og turnus vi har tro på, men det er mye jobb for å få dette til å fungere. Målet er at vi skal få en bedre hverdag for ansatte, bedre tilbud for brukerne og et bedre kompetansemiljø i kommunen, sier Løvstad.

Mange fordeler med ny turnus

Vi skal få en bedre hverdag for ansatte, bedre tilbud for brukerne og et bedre kompetansemiljø i kommunen!

Audun Løvstad, enhetsleder for hjemmetjenesten i Hønefoss

Mange fordeler med ny turnusordning

Færre ugunstige arbeidsskift fører til bedre tjenestetilbud.

Like stor kompetanse på jobb i helger som på hverdager.

Større stillinger fører til mer effektive team

Tilrettelegging av kompetanseheving og faglig utvikling