Austjord dagsenter

Nytt dagsenter for eldre i Ringerike kommune

Nytt dagsenter for eldre ved Austjord bo- og rehabiliteringssenter.

Ringerike kommune bygger nytt dagsenter for eldre i et tidligere administrasjonsbygg på Austjord, totalt ca. 600 m2 grunnflate. Prosjektet er finansiert av Husbanken og inneholder blant annet spisesal, trimrom, dagligstuer, mimrerom og kontorer. Dagsenteret har god beliggenhet, på en skjermet tomt i naturskjønne og rolige omgivelser med fin utsikt og flotte uteområder. Det er i prosjektet gjennomført en total rehabilitering og ombygging av det gamle bygget, som innebærer blant annet nytt tak, etter isolering av vegger, nye vinduer, nye innervegger/ dører og innvendige flater, samt oppgradering av innvendige flater. Bygget ble tatt i bruk mars 2017.

Bygget skal i løpet av 2017 sammenkobles med «idrettsbygget» som vil inneholde gymnastikksal for gruppetreninger og nytt hjelpemiddel lager for Ringerike kommune. Det vil bli mulig for brukere av dagsenteret å gå «tørrskodd» fra dagsenteret over til hjelpemiddel lageret for veiledning og valg av hjelpemidler og konsultasjon hos ergo terapeut.

Vis mer
  • Areal 600 m2

    Totalt areal for dagsenter

  • Bruker 60 stk

    Bygget er dimensjonert for inntil 60 brukere med vedtak om dagsenter plass

  • Kost 6,7 MNOK

    Total prosjektkostnad medregnet finansiering fra Husbanken er ca. 6,7 MNOK

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal, tlf: 90891380.

Leder dagsenter: Mette Bjerkesmoen.