Austjord hjelpemiddel lager

Nytt hjelpemiddel lager for Ringerike

Etablering av nytt hjelpemiddel lager i tidligere idrettsbygg ved Austjord bo- og behandlingssenter. Lageret skal håndtere hjelpemiddler i Ringerike kommune, med nødvendige kurs- og kontorfasiliteter, samt visningsleilighet for velferdsteknologi.

Det skal etableres et nytt hjelpemiddel lager for Ringerike kommune i tidligere idrettsbygg på Austjord. Tidligere basseng fylles igjen og det etableres en ekstra etasje for lagring av hjelpemidler (deriblant senger, rullatorer, rullestoler, puter, etc), samt etablering av andre funksjoner som vask/ tørk, mellomlagring, vareinnlevering, verksted etc. Lageret kobles sammen med nye administrasjonslokaler i nabobygget og videre sammen med det nye dagsenteret på Austjord. Bygget skal i tillegg til kontorer, huse kurslokaler og visningsleilighet for velferdsteknologi. Tanken bak dette er at eldre innbyggere i Ringerike kommune skal kunne komme hit og få demonstrert ulike hjelpemidler, samt se hvilke muligheter som finnes innenfor velferdsteknologi.

Hjelpemiddel lageret vil bli bygget med fremtidige muligheter for utvidelser. Behovet for hjelpemidler øker og det blir stadig flere eldre i kommunen, i tillegg kan det bli aktuelt å leie ut deler av lageret til andre kommuner i fremtiden.

Vis mer
  • Pris 10 MNOK

    Kostnadsramme for total prosjektkostnad.

  • Areal 1800 m2

    Ca. totalt areal som omfattes av prosjektet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal