Austjord hjelpemiddel lager

Nytt hjelpemiddel lager for Ringerike

Etablering av nytt hjelpemiddel lager i tidligere idrettsbygg ved Austjord bo- og behandlingssenter. Lageret skal håndtere hjelpemiddler i Ringerike kommune, med nødvendige kurs- og kontorfasiliteter, samt visningsleilighet for velferdsteknologi.

Det skal etableres et nytt hjelpemiddel lager for Ringerike kommune i tidligere idrettsbygg på Austjord. Tidligere basseng fylles igjen og det etableres en ekstra etasje for lagring av hjelpemidler (deriblant senger, rullatorer, rullestoler, puter, etc), samt etablering av andre funksjoner som vask/ tørk, mellomlagring, vareinnlevering, verksted etc. Lageret kobles sammen med nye administrasjonslokaler i nabobygget og videre sammen med det nye dagsenteret på Austjord. Etter planen skal dette bygget, i tillegg til kontorer, huse kurslokaler og visningsleilighet for velferdsteknologi. Planen er at eldre mennesker i Ringerike kommune skal kunne komme hit og få presentert og prøve ulike hjelpemidler, samt se hvilke muligheter som finnes innenfor velferdsteknologi. Dette vil antagelig være et  godt tiltak for å ivareta at eldre kan bli boende hjemme lengre, og samtidig få en tryggere hverdag.

Hjelpemiddel lageret vil bli bygget med fremtidige muligheter for utvidelser. Behovet for hjelpemidler øker og det blir stadig flere eldre i kommunen, i tillegg kan det bli aktuelt å leie ut deler av lageret til andre kommuner i fremtiden.

Vis mer
  • Pris 10 MNOK

    Kostnadsramme for total prosjektkostnad.

  • Areal 1800 m2

    Ca. totalt areal som omfattes av prosjektet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal, tlf 90891380.