Hov foreldrekonsept

Hov Vest- Omsorgsboliger i privateid borettslag.

Etablering av et foreldre eid borettslag for unge psykisk utviklingshemmede på Hov utenfor Hønefoss sentrum. 7 leiligheter med tilhørende personalfasiliteter og fellesområder.

 

  • Etablering av nytt foreldre eid borettslag for unge psykisk utviklingshemmede på Hov.
  • 7 leiligheter i to etasjer, med personalfasiliteter og fellesområder. Samlet areal ca. 700 m2.
  • Planlagt bygget i massivtre.
  • Et fremtidsrettet bygg med svært lave kostnader til drift og vedlikehold.
  • Forutsetter bruk av solcelleteknologi (tak som produserer strøm) og innovative energiløsninger.
  • 700 m2

    Areal av bygget