Hov omsorgsboliger

Hov Øst- omsorgsboliger for eldre

Ringerike kommune skal bygge ca. 21 omsorgsleiligheter for eldre mennesker "uavhengig av diagnoses" på en ledig tomt i nærheten av Hov barnehage og Hov alle.

Bygging av 21 omsorgsleiligheter for eldre mennesker uavhengig av diagnose. Samlet areal er ca. 2800 m2. I tillegg til leiligheter skal det etableres nødvendige fellesareal som kjøkken, aktivitetsrom, boder, etc, møterom, vaktrom og kontorer for personalet, samt uteområder tilpasset den ulike brukergruppe. Bygget vil være fullt ut universelt utformet og skal ta høyde for bruk av velferdsteknologi som vil gjøre hverdagen til den enkelte bruker enklere og tryggere samt redusere behovet for bemanning. I tillegg til byggingen av omsorgsboligene er det gjennom ny reguleringsplan pålagt å gjøre en rekke oppgraderinger av infrastrukturen i nærområdet, deriblant nye fortau, gatebelysning og parkeringsplasser. Samlet foreløpig avsetning for hele prosjektet (inkl. infrastruktur) er ca. 130 MNOK.

Det er i prosjektet høy fokus på å unngå institusjonspreg og at bygget skal passe inn blant eksisterende bygningsmasse i området. Den aktuelle tomten har meget god beliggenhet med tanke på utsikt, solforhold og nærhet til sentrum.

Prosjektet har som mål å bygge et svært effektivt bygg med tanke på kostnader til drift og vedlikehold, deriblant lavt energiforbruk, vedlikeholdsvennlige fasader, god logistikk og gode avfallsløsninger. I tillegg forutsettes en rekke klima tiltak i prosjektet og bygget skal bygges i massivtre, noe som vil resultere i et vesentlig lavere klima- avtrykk enn tradisjonelle bygg. Det forutsettes bruk av solcelle teknologi og innovative energiløsninger i prosjektet.

 

 

Vis mer

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal (tlf: 90891380)