Monserud renseanlegg

Utvidelse av rensealegget

På Monserud renseanlegg renser kommunen i dag avløpsvannet fra Hønefoss-regionen. Anlegget er bygget for å kunne rense vannet fra ca 24 000 innbyggere, og i dag er det tilknyttet ca 23 000.
Med den forventede befolkningsøkningen i regionen, samt at enda flere eksisterende boliger enn i dag skal bli tilknyttet kommunalt avløp, må derfor anlegget utvides.

Kommunestyret vedtok i juni 2014 å igangsette prosjektet, og i juni i 2016 ble kostnadsrammen på 350 millioner godkjent.
Det skal bygges et nytt renseanlegg på jordet ovenfor det gamle anlegget. Det nye renseanlegget skal kunne rense avløpet fra nye 24 000 innbyggere. Anlegget bygges sånn at det enkelt senere skal kunne utvides til å rense fra 36 000. Det skal driftes parallelt med det gamle, dvs at kapasiteten til renseanleggene på Monserud etter utbyggingen skal være for 48 000 innbyggere.

I tillegg til å rense avløpsvannet fra flere mennesker, skal utbyggingen medføre at avløpsvannet renses enda bedre enn i dag. Det gjøres ved å inkludere et såkalt biologisk rensetrinn, som fjerner mer organisk stoff og bakterier fra avløpsvannet.

Det gamle anlegget skal også forbedres med biologisk rensing, og det må derfor bygges et eget tilbygg for det.

Fremdrift
Byggestart var i november 2016. Byggearbeidene skal etter planen være ferdige januar 2019, og det nye renseanlegget satt i full drift i løpet av høsten 2019.

Prognoser for kostnader ligger per august 2017 på 318 millioner som er godt under budsjett.

Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det er ikke til å unngå at det vil bli økt trafikk i anleggsperioden. Det vil i størst mulig grad bli kjørt innenfor normal arbeidstid, slik at beboere i minst mulig grad blir påvirket.

Anleggstrafikken vil ta hensyn til myke trafikanter, kollektivtransport og annen biltrafikk.
Som mange sikkert har lagt merke til, er fartsgrensen i Monserudveien satt ned til 40 km/t, noe man håper skal øke sikkerheten, samtidig som det er tilrettelagt for ytterligere sikkerhetstiltak om det skulle bli nødvendig.

Vis mer
 • 24 000 Innbyggere

  Tilknyttet i dag

 • 24 000 Innbyggere

  Dimensjonert til i dag

 • 48 000 Innbyggere

  Kapasitet etter utbygging

 • 60 000 Innbyggere

  Kapasitet anlegget kan utvides til i fremtiden

 • 350 Millioner

  Budsjett

 • 318 Millioner

  Kostnadsprognose pr. august 2017