Informasjonsmøte for Monserud RA

I juni 2019 ble det avholdt informasjonsmøte for naboene til Monserud renseanlegg.

Under møtet ble bl.a. følgende gjennomgått:

  • Generell informasjon om nytt og eksisterende renseanlegg.
  • Gjenstående arbeider på nytt renseanlegg.
  • Oppstart av nytt renseanlegg.

 

Presentasjon fra møtet

Skrevet av Mats Øieren endret