Informasjonsmøte for Monserud

I desember ble det avholdt informasjonsmøte for de nærmeste naboene og borettslagene langs Monserudveien.

Under møtet ble bl.a. følgende gjennomgått:

  • Generell informasjon om utbyggingen
  • Status og fremdrift
  • Miljøoppfølgingsplanen og tiltak for å redusere ulemper for lokalmiljøet

 

Presentasjonen fra møtet

 

Skrevet av Mats Øieren endret