Ringerike vannverk

Kilemoen vannbehandlingsanlegg

Ringerike vannverk forsyner i dag ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner i Dødisgropa via dagens høydebasseng på Kilemoen.
Ringerike kommune er nå i gang med å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende anlegg på Kilemoen. Vannbehandlingsanlegget skal sørge for fjerning av mangan fra vannet, og sikre fortsatt godt drikkevann til vannverkets abonnenter. Det skal også bygges et nytt høydebasseng i tillegg til det bestående, for å øke leveringssikkerheten.

Bakgrunnen for utbyggingen er at vannkvaliteten fra Dødisgropa siden 2006 har vist et økende manganinnhold. I dag har vannet et manganinnhold som er vesentlig over grenseverdien i drikkevannsforskriften. Høyt manganinnhold i drikkevannet skaper hovedsakelig ulemper i lednings/transportanlegget (begroing), og kan føre til estetiske/bruksmessige (misfarging av klesvask) problemer for forbruker. Generelt ansees manganinnholdet i norsk drikkevann for å være så lavt at det er vanskelig å tillegge mangan noen negativ helsemessige betydning.

Behandlingsprosessen vil bestå av ozonering og filtrering av vannet. Dette innebærer at ozon tilføres vannet, slik at mangan feller ut og blir liggende igjen i filtrene. Vannet som sendes ut på nettet vil dermed være manganfritt. Det vil heller ikke inneholde ozon, da dette løses opp/fjernes før vannet forlater anlegget. I tillegg vil vannet bli desinfisert med et UV-anlegg, som vil inaktivere eventuelle mikrober (bakterier, virus, parasitter).

Samtidig skal bassengkapasiteten ved vannverket økes med et nytt basseng på 3 000 m3, slik at samlet bassengkapasitet blir 5 000 m3.

Fremdrift

Grunnarbeidene startet opp sommeren 2016, og byggingen av det nye anlegget startet i oktober 2016. Anlegget skal være klart til prøvedrift desember 2017. Anlegget skal etter planen være i full drift fra mars 2018.

 

Vis mer
 • 23000 Innbyggere

  Tilknyttet i dag

 • 60 000 Innbyggere

  Kapasitet for nytt anlegg

 • 100 l/s

  Dagens vannforbruk

 • 225 l/s

  Vannkapasitet for nytt anlegg

 • 120 Millioner

  Budsjett

 • 95-100 Millioner

  Prognose kostnad per august 2017

Kontaktinformasjon

Svein Morten Lillevik Westgård
Prosjektansvarlig
Telefon: 909 61 790

Svein Erik Bakken
Prosjektleder
Telefon: 934 49 096