Ringerike vannverk

Kilemoen vannbehandlingsanlegg

Ringerike vannverk forsyner i dag ca. 24 000 innbyggere fra seks grunnvannsbrønner i Dødisgropa via dagens høydebasseng på Kilemoen.
Ringerike kommune har nå etablert et nytt vannbehandlingsanlegg i tilknytning til eksisterende anlegg på Kilemoen. Vannbehandlingsanlegget skal sørge for fjerning av mangan fra vannet, og sikre fortsatt godt drikkevann til vannverkets abonnenter. Det er også bygget et nytt høydebasseng i tillegg til det bestående, for å øke leveringssikkerheten.
Fra mandag 19. februar vil alle abonnenter tilknyttet Ringerike vannverk få vann fra det nye anlegget på Kilemoen.

Bakgrunnen for utbyggingen er at vannkvaliteten fra Dødisgropa siden 2006 har vist et økende manganinnhold. Frem til i dag har vannet hatt et manganinnhold som har vært vesentlig over grenseverdien i drikkevannsforskriften. Høyt manganinnhold i drikkevannet skaper hovedsakelig ulemper i lednings/transportanlegget (begroing), og kan føre til estetiske/bruksmessige (misfarging av klesvask) problemer for forbruker. Generelt ansees manganinnholdet i norsk drikkevann for å være så lavt at det er vanskelig å tillegge mangan noen negativ helsemessige betydning.

Behandlingsprosessen består av ozonering og filtrering av vannet. Dette innebærer at ozon tilføres vannet, slik at mangan feller ut og blir liggende igjen i filtrene. Vannet som sendes ut på nettet vil dermed være manganfritt. Det vil heller ikke inneholde ozon, da dette løses opp/fjernes før vannet forlater anlegget. I tillegg vil vannet bli desinfisert med et UV-anlegg, som vil inaktivere eventuelle mikrober (bakterier, virus, parasitter).

Samtidig har bassengkapasiteten ved vannverket blitt økt med et nytt basseng på 3 000 m3, slik at samlet bassengkapasitet vil bli 5 000 m3.

Fremdrift

Vann fra det nye anlegget på Kilemoen ble sendt ut på nettet mandag 19. februar til alle abonnenter tilknyttet Ringerike vannverk. anlegget på Kilemoen.

Grunnarbeidene startet opp sommeren 2016, og byggingen av det nye anlegget startet i oktober 2016. Anlegget sto klart til prøvedrift desember 2017.

Eksisterende bygg og basseng er nå under oppgradering. I tillegg gjenstår sluttføring av uteområdet. Arbeidene blir avsluttet i løpet av oktober 2018.

Samarbeidspartnere

Følgende firmaer har medvirket i opparbeidelsen av det nye vannbehandlingsanlegget:

Hydro-Elektrik AS – prosessanlegg

BetonmasHære Ringerike AS (tidl. Tronrud Bygg AS) – bygningsmessige arbeider

Lafopa Industrier AS – basseng

Isachsen AS (tidl. Tronrud Anlegg AS) – grunn- og utomhusarbeider

Askel Installasjon AS – elektrotekniske anlegg

Visiontech AS – driftskontrollsystem

Asplan Viak AS – detaljprosjektering og forprosjekt

Sweco Norge AS – prosjekt- og byggeledelse

 

 

Vis mer
 • 24 000 Innbyggere

  Tilknyttet i dag

 • 60 000 Innbyggere

  Kapasitet for nytt anlegg

 • 105 l/s

  Dagens vannforbruk

 • 225 l/s

  Vannkapasitet for nytt anlegg

 • 120 Millioner

  Budsjett

Kontaktinformasjon

Svein Morten Lillevik Westgård
Prosjektansvarlig
Telefon: 909 61 790

Svein Erik Bakken
Prosjektleder
Telefon: 934 49 096