Vellykket åpning av Kilemoen

Den 14. mars ble Kilemoen åpnet med brask og bram

Milepælen i utbyggingen av vann og avløp i Ringerike ble feiret med flott underholdning fra storbandet «Big Band Bullies» fra Kulturskolen og foredrag fra Christen Ræstad.

Det nye vannverket på Kilemoen forsyner nå 24 000 abonnenter med vann av den aller beste kvalitet og helt fri for mangan.

Omtrent 50 personer som har jobbet med prosjektet var tilstede da ordfører Kjell B Hansen satte i gang anlegget.

 

Bygget har også fått utsmykninger fra lokal kunstner Børge Brekke opp flere vegger:

   

 

Til sommeren vil også utsiden være ferdig pyntet med metallkunst fra Kjetil Aschim og Toril Bonsaksen:

 

 

Skrevet av Mats Øieren endret