Benterud skole med flerbrukshall

– EN MODERNE OG FREMTIDSRETTET SKOLE

En skole som tar kunnskapssamfunnet på alvor baserer virksomheten sin på at kunnskap og læring, resultater og verdier oppstår gjennom samhandling og kommunikasjon mellom mennesker. En slik skole legger til rette for at møter og kommunikasjon mellom mennesker kan oppstå, og at erfaring og kompetanse utvikler seg i felleskapet. Et skolebygg som baserer seg på disse verdiene gir rom og skaper fysiske rammer for nærhet, gode møter, og at utvikling av verdiene som skjer i det skapende fellesskapet.

honefoss-sor-vedelva
Inspirasjonsbilde: Sted ved elva

Samsvar mellom pedagogiske føringer og funksjonalitet er en av de viktigste målsettingene for den nye skolen. At arkitekturen bygger opp under og støtter opplæring er et av de viktigste prinsippene som er lagt til grunn for valgene som er gjort. Elevenes behov for variasjon og tilpasning i læringsarbeidet er ivaretatt gjennom utforming av miljøet både ute og inne på skolen, på overordnet nivå og i mindre skala. Lærernes handlingsrom for å lykkes i arbeidet er gitt stor vekt, gjennom løsninger som er fleksible, varierte og tilpasningsdyktige over tid.

Vis mer
  • 570 Elever

    Kapasitet

  • 20 Elever

    Kapasitet for elever med utvidede behov

  • 353 Millioner

    Budsjett (inkl. tomt)