Idédugnad for fremtidens skole

Den 23. februar avholdes idédugnad for å gi innspill til hva Ringeriksskolen skal være. Innspillene skal knyttes mot ulike perspektiver; elevenes læring, foreldre/foresatte, medarbeidere og lokalssamfunn. Innspillene skal være med som grunnlag for ny handlingsplan for grunnskolen.

Fra hver skole inviteres:

 • 3 representanter fra skolen (rektor, en avdelingsleder og tillitsvalgt)
 • 2 elevrepresentanter (leder og nestleder i elevrådet)
 • 2 foreldrerepresentanter (leder og nestleder i FAU)

Videre inviteres:

 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK)
 • Representanter for Ringerike næringsforening
 • Hovedtillitsvalgte

Program for kvelden:

 • Åpning
 • Innledning
 • Enkel bevertning
 • Idemyldring
  Deltakerne skal innom flere stasjoner for å komme med innspill til framtidas Ringeriksskole.
 • Oppsummering og informasjon om veien videre.

 

Forberedelser:

Det er fint om dere har sett gjennom følgende materiell på forhånd:

Video 1:  Det teknologiske paradigmeskiftet (NHO) (video 6:34 min)

Paradigmeskiftet: fremtidens arbeidsliv NHO

Intervju med Sten Ludvigsen (tv2Nyhetene 5. mai 2015(video 6:19 min):

Ludvigsen_Sten_tv2nyhetene

 

Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet:

«Skal fornye fagene» – 7. Februar 2017

Strategi for fagfornyelsen

 

Skrevet av Kathrine Briseid endret