Sokna vannverk

Nytt vannverk på Sokna

Sokna vannverk er oppgraderet med et nytt vannbehandlingsanlegg. Vannverket ligger ved Torevannet, og henter vann fra grunnvannsbrønner.

Som et ledd i å nå målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres omfattende oppgraderinger av vann og avløp i kommunen. Vannverket på Sokna, oppført på 50-tallet, hadde behov for oppgradering og det er nå bygd et helt nytt vannverksbygg, som erstatter det gamle. Vannverket ligger ved Torevannet, og henter vann fra grunnvannsbrønner. Vannverket har blitt oppgradert med et vannbehandlingsanlegg, for å sikre og bedre vannkvaliteten. Etablering av vannbehandlingsanlegget har også vært nødvendig for å kunne oppfylle myndighetenes krav til vannverket, samt å legge til rette for flere tilknytninger.

Entreprenør Fossum AS ble tildelt kontrakten for utvendig VA-anlegg, Tronrud bygg fikk tildelt bygg, Askel innstallasjon AS fikk tildelt elektroentreprisen og Sterner ble tildelt prosess entreprisen etter anbudskonkurransen.  Anleggsarbeidene i forbindelse med selve vannverket ble påbegynt i uke 20. Selve bygget sto ferdig til 1.desember, som planlagt. Antatt kostnadsramme for VA-anlegget og utvendige arbeider lå på ca. 22 millioner og dette er levert innenfor rammen.

Vannverket har hele tiden vært i drift under etableringen av det nye vannbehandlingsanlegget.

 

Planlagt oppgradering av vannkvalitet

Våren 2017 er det planlagt å tilsette noe som kalles «vannglass» til vannet. Hensikten med «vannglass» er å få bedre pH-verdi, samtidig som det renser og beskytter rørene. Det kan i oppstarten føre til at biologisk materialet løsner fra ledningsnettet og gir grumsete vann den første tida etterpå. Det vil sendes ut en sms i forkant av at «vannglass» slippes på nettet. I starten kan dette altså føre til mer grumsete vann, men etter gjennomføringen blir vannkvaliteten vesentlig bedre.

 

Vis mer

Kontaktinformasjon

Lene Grimsrud
Prosjektleder

Telefon: 46 42 61 20