Snart får Sokningene renere vann!

Fredag 17. februar blir det offisiell åpning av Sokna vannverk.

Det er nå bygd et nytt vannverksbygg. Vannverket har blitt oppgradert med et vannbehandlingsanlegg, for å sikre og bedre vannkvaliteten.
Etablering av vannbehandlingsanlegget har også vært nødvendig for å kunne oppfylle myndighetenes krav til vannverket.

Det er igangkjøring i disse dager og vann fra det nye vannverket forventes levert på nettet til kommunens abonnenter på Sokna i uke 5 eller 6, informasjon vil bli sendt ut i forkant via sms.

Fredag 17. februar blir det offisiell åpning av Sokna vannverk. kl 12:00. Det er muligheter for omvisning før åpningen, mellom kl 11 og 12.

Velkommen!

Skrevet av Kathrine Briseid endret