Ullerål skole

Ny skole med mennesker og miljø i fokus

Ullerål skole rives for å gi plass til en ny og fremtidsrettet skole med flerbrukshall i nordre del av Hønefoss. Vi har stort fokus på fornying og framtidens innbyggere i Ringerike skal ha gode vilkår for en god start på utdanningsløpet.

Det er i planleggingen lagt stor vekt på mennesker og nærmiljøet. Ambisjonen er at det nye skolebygget med utomhusanlegg skal bli en attraktiv møteplass for læring, lek, kultur og fysisk aktivitet for både elever, ansatte og lokalmiljø.

Menneske
Det er lagt vekt på gjennomtenkte løsninger for gode læringsmiljøer og trygge utearealer for lek, læring og fritid. Skolen skal kunne legge til rette for praktisk og variert undervisning både inne og ute. Flerbrukshallen og skolens samlingsarena med amfi og «black-box»-løsning vil bli et flott tilskudd til nærmiljøet både i og utenfor skoletiden.

Miljø
Det har hele tiden vært viktig med materialvalg med lavest mulig klimagassutslipp i byggets samlede livsløp. Kortreiste materialer vil gi lavt utslipp av klimagasser. Det vil bli en utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og kledninger både inne og ute. Spesielt i skolens sentralområder brukes det mye tre på både gulv og vegger, noe som skaper en lun karakter samtidig som det er robust, vedlikeholdsvennlig og gir god akustisk lyddemping.

Lavt energibruk er også ett fokusområde. Skolen bygges for å tilfredsstille et energikrav som lavenergibygg, det vil si et maks energiforbruk på 75 kW/m2 per år. Fjernvarme er et selvfølgelig valg og vil også bli benyttet til oppvarming i byggeperioden.

Vis mer
  • 550 unge

    Elever

  • 8490 m2

    Bygningsmasse

  • 330 Millioner

    Byggekostnad