Vinner av anbudskonkurranse for Ullerål skole og idrettshall

Vinnerkonseptet Ullr er tegnet av Arkitekt L2 Arkitekter og byggherren er lokal, Betonmast Hære Ringerike AS.

Ringerike kommune har gjennomført en konkurranse med forhandling for å anskaffe totalentreprenør for prosjektering og bygging av ny Ullerål skole og idrettshall.

Tre totalentreprenører med arkitekt og landskapsarkitekt ble valgt ut til å inngi tilbud (prekvalifisert):

 • Veidekke/HUS arkitekter/SOLA
 • Betonmast-Hæhre (Tronrud)/L2 arkitekter/Bjørbekk & Lindheim
 • HENT/Lille Frøen/Gullik Gulliksen

Designkonurransen pågikk fra slutten av mai til september 2017, da tre anonymiserte forslag ble levert inn, med hvert sitt motto som vist nedenfor:

 • Eventyrskogen
 • Tetris
 • Ullr

Vinner av konkurransen ble prosjektet Ullr

Det er tegnet av arkitektfirmaet L2, uteområdet tegnet av Bjørbekk & Lindheim. Entreprenør er Betonmast-Hæhre. Prosjektet blir presentert for pressen og ansatte 4. desember, i HOK sitt neste møte og evt i andre organer.

Prosjektet ligger innenfor rammen som er avsatt i kommunens økonomiplan. Bygningsdelen fra 2013 er fint integrert i prosjektet. Idrettshallen skal bygges i heltre, og det er mye bruk av tre i hele skolen. Skolen er planlagt oppvarmet med fjernvarme som i dag.
(les mer på prosjektets hovedside, lenke nederst på siden)

Evalueringsprosessen

Evalueringen ble gjennomført med bakgrunn i tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget:

Kvalitet

 • Arkitektonisk helhet og konsept (25%)
 • Rom og funksjonsprogram (25%)
 • Miljø, energi og bygningskonsept (15%)

Kostnader

 • Pris (25%)
 • Areal (10%)

Etter den første vurderingen basert på anonyme utkast, fikk tilbyderne tilbakemeldinger og mulighet for å forbedre forslagene sine. To av tilbyderne valgte dette, før sluttvurdering og endelig innstilling ble avgitt.

Evalueringskomitéen har bestått av:

 • Måns Davidson, konkurranseansvarlig og evalueringsleder, WSP
 • Leif Daniel Houck, siv. ark. SPINN Arkitekter
 • Knut Magne Mork, prosjektleder P7 prosjekt
 • Nina Sollie, stedfortreder for enhetsleder Eiendom, Ringerike kommune
 • Anne Cathrine Fjellvang, rektor Ullerål skole
 • Magnar Ågotnes, kommunalsjef skole og kultur, Ringerike kommune

Det er og innhentet ekstern ekspertise innen ulike fagområder i forbindelse med arbeidet.

Komitéen berømmet alle innleverte forslag for solid arbeid, med en bevisst holdning til bl.a. pedagogiske utfordringer og arkitektonisk utforming. Alle forslagene inneholdt gode innspill, og har ved sine ulike løsninger belyst konkurransens problemstillinger på en bred måte.

De tre innleverte forslagene har plassert bygningene i det nordøstre hjørnet av tomta, men de viser likevel tre forskjellige strategier for utforming av nye Ullerål skole og idrettshall.
Kriteriene med et overordnet mål om likebehandling og etterprøvbarhet. Det er i evalueringen søkt å opprettholde intensjonen med vektingen mellom kvalitet og pris.

Fremdrift

Først starter kontraktsforhandlinger. Det blir så detaljprosjektering i en samspillsfase mellom byggherre og entreprenør, med arkitekt og landskapsarkitekt.

Utbyggingsprosjektet legges fram for kommunestyret for endelig beslutning før sommeren, og det blir byggestart etter ferien i 2018.

Nye Ullerål skole vil være ferdig til skolestart høsten 2020.

Skrevet av Kathrine Briseid endret