Åpning av det nye renseanlegget på Nes

12. desember 2016 åpnet Ordfører Kjell B Hansen det nye renseanlegget på Nes

Det nye Renseanlegget på Nes ble åpnet 12. desember 2016.
Ordfører Kjell B Hansen fikk sette i gang anlegget etter litt informasjon om prosjektet fra Jostein Nybråten, Leder for utbygging. Prosjektleder, Lene Grimsrud og Rådmann Tore Isaksen sa også noen ord. Det var mulighet for omvisning i begge etasjer og etterpå ble det servert kaffe og kaker på Kroa i Nes og informert om fase to i utbyggingen av ledningsnett og nytt vannverk.

20161212_121414

20161212_122539

Nes Renseanlegg åpning Ringerike

 

 

Skrevet av Kathrine Briseid endret