Infomøte i januar

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om nye tilkoblinger til avløp og utskifting av vannledning på Nes i januar 2018.

Mer info om tid og sted kommer på sms til de som er berørt og her på prosjektsidene.
For tiden utføres grunnundersøkelser og disse vil også bli omtalt på møtet.

 

Ta kontakt med Prosjektleder Lene Grimsrud om du har spørsmål.

Skrevet av Mats Øieren endret