Informasjonsmøte på Nes 12.september kl.18

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på skolen på Nes.

Det ble avholdt informasjonsmøtet på skolen på Nes onsdag 12.september kl. 18.00 og temaet var fase 2 av offentlig vann og avløp til Nes.

Agenda var:

  • Prosjektets form
  • Økonomi
  • Framdrift
  • Åpning for spørsmål og innspill

Power point som ble vist i møtet ligger her (har lagt inn en revidert presentasjon hvor fasene skal være riktige og en liten presisering): Informasjonsmøte Nes i Ådal 12.09.18 rev

Og referat som tar for seg spørsmålene som ble stilt i møtet er her: Referat infomøte Nes i Ådal 12.09.18

Det var dessverre ikke mulig å svare på alle spørsmålene, men i løpet av høsten håper vi å kunne svare på de fleste spørsmålene.

Det ble nedsatt en gruppe på 3 personer som vil være kontaktpersoner for kommunen i arbeidet videre. Her er navnene:

Leslie Henriksen               tlf: 99 22 46 86                e-post: henriksen.leslie@gmail.com

Bjørn Lillejordet               tlf: 95 91 03 51                e-post: bjlillej@online.no

Inger Karine Aarflot        tlf: 93 22 43 47                e-post: aarflotik@live.no

Skrevet av Mats Øieren endret