Informasjonsmøte på Nes 31.januar kl.18.00

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på skolen på Nes.

Informasjonsmøtet er på skolen på Nes onsdag 31.januar kl. 18.00 og handler
om siste fase av offentlig vann og avløp til Nes.

Det blir sendt ut invitasjon på sms til berørte husstander.

Agenda:

  • Informasjon om hvilke områder som vil bli berørt av siste fase, endelig trase er ikke valgt.
  • Metoder og løsninger  – hva er tenkt?
  • Muligheter og avgrensninger
  • Åpning for spørsmål og innspill

Enkel servering.

Vi håper flest mulig har anledning til å komme!

 

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Lene Grimsrud

Skrevet av Mats Øieren endret