Møte om vann og avløp Nes tirsdag 11. desember

Det ble avholdt informasjonsmøtet på grendehuset på Nes tirsdag 11.des kl. 18.00. Vi kom med oppdatert informasjon om fase 2 av offentlig vann og avløp til Nes.

Agendaen var omtrent som forrige gang, men nå har vi kommet lenger i planlegging og kom med flere detaljer.

Her er Power pointen som ble vist i møtet:

Informasjonsmøte Nes i Ådal 11.12.18 samlet

De spørsmålene som ble stilt i møtet vil vi komme med en tilbakemelding på her så snart det er klart.

Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med prosjektleder: Lene Grimsrud på tlf: 4642 6120.

Beklageligvis har det oppstått en del feil med brev og det beklager vi. Vi skal jobbe for å rette dette opp til det sendes ut forslag til avtale i des/jan (se Power point).

God støtte i lokal ressursgruppe

Det ble nedsatt en gruppe på 3 personer som har vært viktige ressurspersoner for arbeidet med prosjektet i høst. Disse er Leslie Henriksen, Bjørn Lillejordet og Inger Karine Aarflot, det er flott med engasjert lokalbefolkning for å få de beste prosessene for fornyelse. Tusen takk for hjelpen så langt.

Skrevet av Lene Grimsrud endret