Offentlig vann og avløp i Åsa

Hovedhensikten med prosjektet er å sanere 14 KUR anleggene i Åsa, som fungerer for dårlig og føre kloakken fra disse anleggene til Monserud renseanlegg. Dette vil gi betydelig bedret vannkvalitet i Steinsfjorden og trygg og sikker avløpshåndtering for Åsa's befolkning.

Ringerike kommune har 14 separate avløpsrenseanlegg, kalt KUR-anlegg (kloakk uten rør), beliggende nord, nordøst og nordvest for Steinsfjorden. Anleggende ble bygd i 2006/2007 og har vist stadig dårligere renseeffekt for fosfor ut i Steinsfjorden og det ble derfor besluttet å lage nytt avløpsnett og føre kloakk fra KUR-anleggene til Monserud renseanlegg. Dette vil føre til bedre vannkvalitet i Steinsfjorden med muligheter for tilkobling til kommunalt avløp og utbygging i Åsa.

Prosjektet er delt inn i 5 deler:

 1. VA1 – Ledningsanlegg Åsa vest (ikke påbegynt)
 2. VA2 – Ledningsanlegg Åsa øst (ikke påbegynt)
 3. UV1- Ledningsanlegg i Steinsfjorden (ferdigstilt)
 4. PS1- Pumpestasjoner for spillvann
 5. M1 – Minirenseanlegg (ferdigstilles januar 2017)

Entreprise UV1- Ledningsanlegg i Steinsfjorden.

Arbeidene med ledningsanlegg i Steinsfjorden hadde oppstart i oktober 2016. Planen var å fullføre sjø-ledningsanlegget desember 2016, men pga is på fjorden måtte arbeidene stanses, så gikk entreprenøren konkurs i 2017, noe som har forsinket arbeidet ytterligere, men nå er ledningsanlegg ferdigstilt.

Entreprise M1- Minirenseanlegg

Det skal konverteres 3 stk KUR- anlegg til minirenseanlegg. Disse arbeidene startes opp okt/nov 2017 og ferdigstilles i desember.

 

Det er et mål å ha ferdigstilt alle entreprisene løpet av 2019.

Vis mer
 • 54 Milllioner

  Bevilget til prosjektet

 • 5

  Pumpestasjoner

 • 3

  Minirenseanlegg

Kontaktinformasjon

Bjørn Stokk

Primær primær kontakt og prosjektleder, HR Prosjekt AS

Mailadresse: bs@hrprosjekt.no

tlf: 915 86 180

 

Lene Grimsrud

Kommunens prosjektansvarlig

Mailadresse: lene.grimsrud@ringerike.kommune.no

tlf: 464 26 120