Offentlig vann og avløp i Åsa

Overføring av offentlig avløp fra Åsa til Monserud renseanlegg.

Hovedhensikten med prosjektet er å sanere 14 KUR anleggene i Åsa, som fungerer for dårlig og føre kloakken fra disse anleggene til Monserud renseanlegg. Dette vil gi betydelig bedret vannkvalitet i Steinsfjorden og trygg og sikker avløpshåndtering for Åsa's befolkning.

Ringerike kommune har 14 separate avløpsrenseanlegg, kalt KUR-anlegg (kloakk uten rør), beliggende nord, nordøst og nordvest for Steinsfjorden. Anleggende ble bygd i 2006/2007 og har vist stadig dårligere renseeffekt for fosfor ut i Steinsfjorden og det ble derfor besluttet å lage nytt avløpsnett og føre kloakk fra KUR-anleggene til Monserud renseanlegg. Dette vil føre til bedre vannkvalitet i Steinsfjorden med muligheter for tilkobling til kommunalt avløp og utbygging i Åsa.

Prosjektet er delt inn i 5 deler:

 1. E2 – Ledningsanlegg Åsa vest (ferdig og satt i drift)
 2. E3 – Ledningsanlegg Åsa øst (tildelt Kaare Mortensen Buskerud AS, oppstart juni 2019, ferdig februar 2020)
 3. E1- Ledningsanlegg i Steinsfjorden (ferdigstilt)
 4. E4- Pumpestasjoner for spillvann (under utførelse av Vinje Industri Miljø AS)
 5. E5 – Minirenseanlegg (ferdigstilt januar 2017)

 

Det er et mål å ha ferdigstilt alle entreprisene løpet av våren 2020.

 

Entreprise E2 – Ledningsnett vest: Entreprisene ledningsnett vest (Hønenkrysset til Framdal) er ferdig og ble satt i drift i august 2019.

Pumpestasjonene i Framdal og Bakåsen ble igangsatt i august 2019.

Kart over ledningstraseen på Åsa vest ligger her:

B001 ledningsnett vest

Entreprise E3 – Ledningsnett øst: Gjelder traseer i Orebråtvika, Hurumkroken og Gunnerenga. Se vedlagte kart. Det tas forbehold om at det fortsatt kan bli mindre endringer i trase og løsninger.

Oversiktskart over ledningstraseen Åsa øst ligger her:

Åsa øst oversikt

Mer detaljerte kart over traseene ligger her:

H1, H2H3H4H5 og H6

Entreprise UV1- Ledningsanlegg i Steinsfjorden.

Arbeidene med ledningsanlegg i Steinsfjorden hadde oppstart i oktober 2016. Planen var å fullføre sjø-ledningsanlegget desember 2016, men pga is på fjorden måtte arbeidene stanses, så gikk entreprenøren konkurs i 2017, noe som har forsinket arbeidet ytterligere, men nå er ledningsanlegg ferdigstilt. Kart over sjøledningstraseene ligger her:

Kart over sjøledninger

Entreprise M1- Minirenseanlegg

Det skal konverteres 3 stk KUR- anlegg til minirenseanlegg. Disse arbeidene ble startet opp i okt/nov 2017 og er nå tilnærmet ferdigstilt.

Fiber: kommunen vil tilrettelegge for fiber med å legge med trekkerør i grøftene for vann og avløp. Dermed kan den eller de fiberleverandører som er interessert, leie plass i kommunens trekkerør og trekke med fiber. Dette gjelder strekket fra Hønenkrysset til Framdal. Det er ikke lagt med trekkerør for fiber i Steinsfjorden, men det blir lagt trekkerør på land i hovedgrøftene.

Vis mer
 • 68,5 Milllioner

  Bevilget til prosjektet

 • 5

  Pumpestasjoner

 • 3

  Minirenseanlegg

Kontaktinformasjon

Bjørn Stokk

Primær primær kontakt og prosjektleder, HR Prosjekt AS

Mailadresse: bs@hrprosjekt.no

tlf: 915 86 180

 

Magne Lohre

Kommunens prosjektansvarlig

Mailadresse: magne.lohre@ringerike.kommune.no

tlf: 971 92 417