Informasjonsmøte 19. oktober 2017 i Åsa

Ringerike kommune informerer om utbygging av offentlig vann og avløp i Åsa.

Informasjonsmøte på Steinsfjorden Montesoriskole ble avholdt torsdag 19. oktober 2017 kl 18.00

Program for dagen var:

  • Velkommen v. Bjørn Stokk (HR prosjekt AS) og Lene Grimsrud (Ringerike kommune)
  • Vannkvalitet v. Sigrid Haande (Niva) og Ingrid Strømme (Ringerike kommune)
  • Status v. Geir Korneliussen (Cowi)
  • Pålegg om tilknytning v Ingrid Strømme
  • Mulighet for spørsmål

Link til presentasjonene som ble vist er her:

Info møte i Åsa 19.10.2017

Vannkvalitet i Steinsfjorden v Sigrid Haande_2017

Økonomi v Ingrid Strømme 19.10.2017

TILKNYTNING AV KUR-ANLEGG v Geir Korneliussen_2017

Kort oppsummering og referat fra møtet finner du her:

Referat fra Informasjonsmøte i Åsa 19.10.17

Vi sender ut til de som ligger i nærheten av VA anlegget som kommer, men det er ikke gjort fin vurderinger av hvem som blir berørt. Så vurder selv om du ønsker å være med, og inviter gjerne med naboen om han/hun skulle være interessert og ikke har fått invitasjon.

Les mer om prosjektet her.

Skrevet av Mats Øieren endret