Informasjonsmøte om tilknytning til offentlig avløp i Åsa, 20. august 2019

Ringerike kommune inviterte hus- og hytteeiere i Åsa til møte om tilknytning til offentlig avløp.
Møtet ble holdt på Steinsfjorden Montessori 20.august 2019 kl 18.
Hensikten med møtet var å informere om tilknytningsplikten og hvordan man går frem for å få avløpet knyttet til offentlig ledning.

Program for dagen var:

  • Informasjon om VA-prosjektet i Åsa (Lene Grimsrud)
  • Opprydding i avløp og tilknytningsplikt (Karoline Hildre Spilling)
  • Veiledning om ulike løsninger (Roger Lippert)

Link til presentasjonen som ble vist og referat her:

Informasjonsmøte om tilknytning til off. avløp 20.8.19

Referat fra informasjonsmøte 20.8.19

Skrevet av Mats Øieren endret