Informasjonsmøte for hytteeiere i Skjørvoldfeltet/Åsa

15. Februar 2018 ble det avholdt informasjonsmøte for hytteeiere om muligheter for tilkobling til offentlig avløp.

Fra kommunen deltok:
Ingrid Strømme (rådgiver utslipp)
Lene Grimsrud (Prosjektleder og Ing. utbygging)
Roger Lippert (Ing. VAR forvaltning)
og sekretær for kvelden Ole Anders Moskaug (rådgiver utslipp).

Her er referat fra møtet:

Referat-fra-Informasjonsmøte-i-Åsa-15.02.18

Power point som ble vist i møtet:

Avløp og miljø Ingrid Strømme

Tekniske løsninger Roger Lippert

VA-prosjektet i Åsa og mulighet for tilknytning Lene Grimsrud

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål!

Skrevet av Mats Øieren endret