Veienmarka ungdomsskole- Oppgradering

Veienmarka ungdomsskole- Innvendig oppgradering av overflater

Innvendig oppgradering av overflater på Veienmarka ungdomsskole sommeren 2017. Bygget får nye flater på de fleste gulv, vegger og himlinger, samt oppgradering av inngangsparti.

Prosjektet omhandler blant annet bytte av gulvbelegg, maling av vegger, enkelte himlinger og ventilasjonskanaler, innvendige vindusfelt, samt ytterligere oppgradering for deler av bygget, deriblant inngangsparti. Kjelleretasjen vil i hovedsak ikke omfattes av prosjektet. I tillegg blir størsteparten av byggets innerdører byttet og gymsalen får et vesentlig løft med ny himling og overflatebehandling. Prosjektet er ment som en standard heving for å bidra til bedre miljø, renhold, trivsel og læringsmiljø. Skolen er fra 1985 og har bært preg av slitasje, samt en del eldre, mørke og lite renholds vennlige flater. Standard hevingen vil gi et vesentlig løft for en relativt lav kostnad.

Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 5 millioner NOK.

  • Areal 2500 m2

    Totalt areal omfattet av prosjektet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Trond Skogdal (tlf: 90891380).