Ringvirkninger

Ringvirkninger er innbyggeravisen i Ringerike kommune. Avisen utgis av kommunikasjonsavdelingen i Ringerike kommune med kommunikasjonssjef Mats Øieren som ansvarlig redaktør.

Dette nettstedet er den digitale utgaven av avisen. Her blir artiklene i avisen publisert sammen med andre artikler om virksomheten i Ringerike kommune.

Alt innhold er Ringerike kommunes eiendom. Innholdet kan kun benyttes redaksjonelt i andre sammenhenger etter avtale.

Ringvirkninger

Utgave 1 – 2017
Kompetanse, utvikling og kultur

Utgave 2 – 2016
Om kommunereformen

Utgave 1 – 2016
Byutvikling og budsjett 2016

Utgave 1 – 2015
Ut av ROBEK og budsjett 2015