– Stortrives på Ringerike

Etter å ha jobbet i Ringerike kommune i nesten to år, er Lisa Grenlund Helgesson klar: – Vi stortrives på Ringerike. Derfor flyttet vi også til Tyristrand i november, sier hun.

De neste årene trenger Ringerike kommune flere dyktige medarbeidere som kan være med på å legge til rette for og bidra til utviklingen. Kommunens ansatte skal yte tjenester til innbyggere og næringsliv som gjør veksten og utviklingen mulig. Lisa Grenlund Helgesson på Landbrukskontoret for Ringerike og Hole er nettopp en sånn som kommunen ønsker flere av.

– Det var egentlig litt tilfeldig at vi havnet her. Jeg søkte etter en jobb innen landsbruksforvaltning maksimalt halvannen time fra Oslo, forteller hun.

Stillingsannonsen hvor kommunen søkte etter en “Ringerikspotet” som kunne brukes til alt falt også i smak.

Helgesson har erfaring fra landbrukskontoret i Leka kommune i Nord-Trøndelag hvor hun var den eneste ansatte.

– Med en slik utlysning så jeg for meg at jeg kunne få brukt mye av kompetansen og erfaringen min. Jeg ble rett og slett nysgjerrig på kommunen og jobben, sier hun.

Varierte oppgaver

Hun berømmer miljøet på arbeidsplassen og føler hun er blitt godt mottatt av kommunen som arbeidsgiver. Hun begynte i kommunen i juli 2014 og har så langt hatt veldig varierte oppgaver.

Min arbeidsdag kan inneholde både utearbeid i form av befaringer av beiter og bygningstiltak, til mer kontorpreget arbeid med tilskuddsforvaltning og jordlovsaker.

Det er en variert arbeidsdag og jeg møter mange hyggelige mennesker gjennom jobben, sier hun.

Hun står midt i utviklingen som vil prege kommunen fremover. Mange av utviklingsprosjektene berører nemlig landbrukseiendommer.

– Det er veldig mye spennende som skjer, både innen nye infrastrukturprosjekter og innen landbruket. En av oppgavene våre er å hjelpe bønder med støtte til utvikling og innovasjon, forteller Helgesson.

Attraktiv arbeidsgiver

Jobben som landbruksrådgiver innebærer mye ansvar og selvstendighet. Hun legger opp dagene selv og har mye tid ute i felt.

– Jeg tror at kommunen ønsker å være en god arbeidsplass for de ansatte. Vi har mulighet til å gå på de kursene og seminarene det er behov for.

Å få lov til å utvikle seg er viktig, sier hun.

Men for at kommunen skal fortsette å tiltrekke seg dyktige folk, er det nødvendig å konkurrere med andre kommuner og private aktører.

– For at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for unge mennesker er det viktig at den har konkurransedyktige vilkår sammenlignet med andre Oslo-nære kommuner, sier Helgesson.

Flyttet til Tyristrand

Sammen med mannen, som er kokk på Sundvolden, har hun i flere år lett etter og drømt om et småbruk i nærheten av Oslo. I fjor fant de drømmestedet og i november flyttet de til et småbruk på Tyristrand.

– Eller Nakkerud som de lokale sier. Uten at jeg vet hvor grensen går, sier hun og ler.

På bruket bor hun, mannen og de to barna. Foreløpig er det bare en katt på tunet, men etterhvert ønsker familien å få både høner og hester. De vil ha liv og røre.

– Jeg har alltid trivdes godt med mye plass rundt meg. Vi stortrives inne i skogen og stillheten, samtidig som vi har kort vei til alt rundt oss, også familie og venner i Oslo. Nå begynner vi å bli kjent med folk også og har begynt å si hei til folk på butikken. Det er jo en god begynnelse, smiler Lisa Grenlund Helgesson.

Å få lov til å utvikle seg er viktig…

Oslo-jenta Lisa Grenlund Helgesson har jobbet på landbrukskontoret i kommunen i snart to år. På Eikli gård har hun hjulpet Ole Johan Schjong med planer og søknader for utvidelse av gårdsdriften. Schjong har planer om å bygge nytt sauefjøs med plass til 150 vinterfora sauer og potetlager med plass til 600 tonn poteter. – Jeg stortrives med varierte oppgaver. Å få være med på dette er akkurat det jeg ønsker meg, sier Lisa Grenlund Helgesson.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret har ansvaret for opplæring av voksne i Ringerike. Hole og Jevnaker kommuner. Senteret tilbyr opplæring på grunnskolenivå og i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. I tillegg har senteret ansvaret for skoletilbudet til flyktninger som bosettes i kommunen.

Læringssenteret har hele sin virksomhet i nye og tilpassede lokaler i Hønefoss Arena. Å ha all undervisning på ett sted har ført til et forbedret læringsmiljø for både deltagere og ansatte. Et viktig innsatsområde i 2016 er å videreutvikle samarbeidet med andre enheter i kommunen. Målet er å få flest mulig videre i utdanning og jobb.

Ser inn i fremtiden

Selv med planer for nye skoler og opprusting av gamle bygg vil ikke fremtidens behov være dekket. Før sommeren skal behovsanalysen for skoler og barnehager legges frem. Analysen skal forsøke å forutse hvordan utviklingen vil være frem mot 2030.

Rapporten skal inneholde analyser av både nåværende og fremtidig skolestruktur. I analysen inngår kjente og antatte utbyggingsprosjekter, både innenfor infrastruktur og boliger.