Tonys Matglede er klar for sommergjestene

Røssholmstranda i Tyrifjorden ligger bare og venter på solhungrige og badeglade gjester. Nå kan man også nyte mat og drikke fra nyåpnede Tonys Matglede.

Kafébygget er pusset opp og tilfredsstiller dagens tekniske og hygieniske krav. Samtidig har man klart å beholde mye av det opprinnelige husets sjel og sjarm. Den første kaféen ble bygget og åpnet i 1933. Bare to år etter kaféåpningen var det landsleir for jentespeiderne på Røsholmstranda. Da var Kong Haakon og Dronning Maud på besøk på stranda.

Overlevde krigen

Kafébygget slapp heldigvis unna krigens ødeleggelser. Etter andre verdenskrig ble stranda et svært godt besøkt sted. I etterkrigstiden var Røsholmstranda en folkepark med revyscene, med tivoli og danseplass i helgene. Mye av dette ble muliggjort av H. N. Berg som var tivoligeneral i Ringeriksdistriktet. Mange av de store norske revystjernene var innom Røsholmstranda, Alf Prøysen, Jens Bock-Jensen, Carsten Byring og Leif Juster med flere som alle opptrådte her på 50-tallet, da man reiste landet rundt med revyforestillinger.

Matglede, arrangementer og kurs

Tony Georges Matouuk er i disse dager travelt opptatt med å forberede åpning av Tonys Matglede Røsholmstranda for besøkende. 1. juni åpner han restauranten for sommersesongen, der solhungrige og badeglade gjester igjen kan å få kjøpt seg både mat og drikke, og ikke minst is.

– Vi utvider åpningstidene når det er fint vær og mye besøk, sier Tony Georges Mathouk. I tillegg til vanlig kafedrift, er det mulig å bestille bord for små eller store grupper, både i og utenfor vanlig sesong. Han har allerede mange bestillinger på både bryllup, konfirmasjon og sommerfester. I tillegg har han åpent 17. mai for alle.

Samarbeid gir ringvirkninger

Etter flere år med ulike driftsløsninger er driften overtatt av Røde Kors. Tonys Matglede har leid kjøkken i kafèbygget og er ansvarlig for driften av området i sommersesongen. Røde Kors er ansvarlig for drift av området utenom sommersesongen. Kommunens tanke var å rehabilitere eksisterende kafèbygg, men på grunn av kafebyggets tilstand, ble det revet, og et nytt, så å si identisk bygg åpnet i 2016. Nytt sanitæranlegg med toalettdel som består av syv toaletter, hvorav et HC-toalett er klart i år.

Målet med samarbeidsavtalene og oppgraderingene av Røsholmstranda var å legge til rette områder for alle innbyggerne som helhet. Nesten 85 år etter at det ble bygget har Røsholmstranda, kaféen og sanitæranlegg fått en etterlengtet oppgradering, og kaféen kan servere badegjester langt opp mot neste århundreskifte.

TONYS MATGLEDE
RØSHOLMSTRANDA
• Åpent hver dag kl 12.00-20.00
fra 1. juni. Værforbehold.
• Meny består av varme og
kalde retter, is, brus og
skjenkebevilling

RØSSHOLMSTRANDA
• Langgrunn offentlig sandstrand
i nordenden av
fjordarmen Nordfjorden
i Tyrifjorden
• Stor, gratis parkering
• Kafè og sanitæranlegg
med HC-toalett
• Volley- og fotballbane

RØDE KORS
RINGERIKE & HOLE
• En ressurs i lokalsamfunnet
i over 70 år.
• Mange årsverk blir brukt til
frivillig beredskaps- og
omsorgsarbeid.
• Et sosialt treffsted
• Driver en mangfoldig
kursvirksomhet.