– Viktig å se langt fram

– Vi må tenke langt framover skal vi beholde det gode samfunnet og miljøet vi har i Ringerike, sier ungdomspolitikerne Ragnhild Lilleeng (Ap), Håkon Ohren (Ap), Magnus Herstad (Frp) og Tor Stein-Andersen (H) i kommunestyret.

Med tidenes utbygging rett rundt hjørnet og en forventet rask befolkningsvekst de neste tiårene er det nå planene for fremtidens samfunn i Ringerike legges.

Den yngre generasjonen og ungdomspolitikerne er de som må leve lengst med valgene som tas nå. Partipolitiske forskjeller til tross, de fire ungdomsrepresentantene i kommunestyret er ganske enige om utfordringene og hva de ønsker for Ringerike.

– Den største utfordringen for Ringerike er å forberede oss på den utviklingen og befolkningsveksten som vi forventer.

Det krever at vi er planmessige og langsiktige. Vi må skape en kommune med godt økonomisk grunnlag som kan tiltrekke seg bedrifter som skaper arbeidsplasser, sier Tor Stein-Andersen fra Høyre.

De andre ungdomspolitikerne Ragnhild Lilleeng og Håkon Ohren fra Arbeiderpartiet og Magnus Herstad fra Fremskrittspartiet er enige. Alle mener de at politikerne, næringsliv og befolkning må tenke langt fremover.

– Samtidig tror jeg det er viktig at vi ikke undervurderer at det kan være krevende å holde optimismen og pågangsmotet oppe over en lang periode.

Det er krevende å møte nye utfordringer over en så lang tidsperiode som vi snakker om her. Ringerike vil være i forandring over langt tid. Men jeg ser mest positive sider, sier Ragnhild Lilleeng.

Vil gjerne hjem

De fire har reist ut av Ringerike for å utdanne seg. Å flytte hjem igjen til Ringerike er et alternativ etter endt utdanning, men da må også forholdene ligge til rette for å etablere seg og få spennende jobber.

– Det skal egentlig ikke så mye til for at jeg skal komme hjem igjen etter studiene.

Jeg er veldig glad i kommunen min, forteller Lilleeng.

Alle fire understreker at det er selvfølgelig avhengig av at det finnes attraktive og spennende arbeidsplasser. De mener en næringsutvikling som tiltrekker seg spennende industri og innovative bedrifter, er nødvendig for å få unge mennesker til å etablere seg.

– Selv bor jeg på Hønefoss og jobber stadig i Oslo. Byggingen av Ringeriksbanen og nye E16 er helt nødvendig for at kommunen skal være attraktiv. Lokalt er det viktig at vi bygger gode skoler og barnehager, sier Magnus Herstad.

Langsiktige planer

Alle fire trekker frem den felles politiske dugnaden for å forberede Ringerike på utviklingen. De siste årene har det vært bred enighet om viktige valg i kommunen.

– Det er viktig å tenke stort og 30 år fremover. Mitt ønske er at vi skaper vekstområder som møter morgendagens utfordringer og muligheter. Da trenger vi offensive politikere og ressurspersoner som ser muligheter og ikke begrensninger, sier Håkon Ohren.

Han understreker viktigheten av en plan som gir forutsigbarhet og helhetstenkning rundt løsninger på alt fra helse og oppvekst til samferdsel, næring og byutvikling.

– Jeg tror kanskje det ennå ikke har gått opp for oss hvilke forandringer vi står overfor. Kommunen vil endre seg på mange måter, og vi må styre utviklingen.

Vi må beholde de gode kvalitetene i kommunen og byen. Jeg er sikker på at vi vil bli mer attraktive for både næringsliv og ungdom, mener Lilleeng.

Tor Stein-Andresen understreker at det politiske klimaet de siste årene har vist at utviklingen av kommunen er viktigere enn tradisjonelle partipolitiske skillelinjer.

– Partiene er ikke alltid enige, men alle vil bidra og gjøre sitt beste. Vi har gått bort fra den polariserte politikken og jobber sammen for å skape det beste for Ringerike. Det er det ikke mange andre kommuner som kan skryte av, påpeker Stein-Andersen.

Bevare sjarmen

Alle trekker frem småby-kvalitetene i Hønefoss og er opptatt av at sjarmen i kommunen må bevares selv om den vil vokse seg større.

– For Hønefoss er det Fossen, med stor F, som er det viktigste å bevare.

Fossen er noe som virkelig kjennetegner byen. Men det kan godt bli et enda mer levende bybilde enn det er i dag, sier Herstad.

Utviklingen av byen er viktig, men flere trekker frem at en av de viktigste kvalitetene ved kommunen er at den er variert med små bygder, tettsteder og bysentrum i Hønefoss.

– Frivillighetskulturen er et viktig trekk ved Hønefoss. Jeg ønsker at vi greier å beholde den holdningen selv om vi vokser. Det er viktig for kommunens kapital, understreker Ohren.

– Ringerike er et mulighetssamfunn i hjertet av Østlandet. Vi må ta vare på mulighetene, vi må fortsette å være en raus by. Og ikke minst må vi hegne om det kulturelle livet i byen, fastslår Lilleeng.

Store ønsker

Som ungdomspolitikere har de muligheten til å forme lokalsamfunnet de selv skal leve i. Ønskene om hva Ringerike skal være i fremtiden er mange, men ungdomspolitikerne har store vyer for kommunen.

– Jeg ønsker meg vekst på alle mulige måter. Kommunen forandrer seg raskt og jeg ønsker meg politikere som fortsetter å legge til rette for en solid utvikling, sier Tor Stein-Andersen og legger til at han håper høyskolen får universitetsstatus.

Magnus Herstad ønsker at Ringerike skal være et godt sted å bo, og fortsetter:

– Jeg vil at kommunen skal preges av å ha landets beste tilbud innenfor barnehage, skole og eldreomsorg.

– Jeg vil ha større muligheter for teknologisk utvikling. Jeg vil at vi skal skape ting i Ringerike som kan forandre menneskers liv, at vi gjør en forskjell, avslutter Ragnhild Lilleeng.

Håkon Ohren

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 14.03.26

Mitt ønske er at vi skaper vekstområder.

Ragnhild Lilleeng

Skjermbilde 2016-03-15 kl. 09.28.11

Det skal egentlig ikke så mye til for at jeg skal komme hjem.

Magnus Herstad

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 14.04.53

Det kan godt bli et enda mer levende bybilde enn det er i dag.