Fastsatt planprogram

8. mars vedtok kommunestyret planprogrammet for områderegulering Hønefoss. Alternativ 2 ble valgt.

Fastsetting av planprogram

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunestyret 8. mars. Planprogrammet vil legge føringer for den videre planprosessen, både når det gjelder utredninger, medvirkning og framdrift. 21. februar behandlet formannskapet 2 fastsetting av planprogrammet til områderegulering Hønefoss. Saksprotokollen finner du her.

Det ble lagt fram to alternative framdriftsprosesser. Kommunestyret vedtok planprogrammet med rask fremdrift og vedtak av planen i august 2019. i tillegg ble formannskapets rolle som styringsgruppe spisset. Samtidig ble det vedtatt at planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling.

 

Fastsatt planprogram alternativ 2   Protokoll kommunestyret 08.03.2018Fremdriftsplan

 

 

 

 

 

Skrevet av Mats Øieren endret