Velkommen til veien videre

23. mars 2022

Økonomien er sunn, planer og kompetanse er på plass. Ringerike har en organisasjon som er klar for å samarbeide på mange arenaer for å nå målene. Viktige investeringer er tatt, og vi har bygget opp en organisasjon som har kompetanse og handlekraft til å ta den rollen vi skal ta i samfunnsutviklingen, sier ordfører Kirsten Orebråten i Ringerike kommune.

Ordfører Kirsten Orebråten ønsker samarbeid velkommen.
Ordfører Kirsten Orebråten ønsker samarbeid velkommen. Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria AS

Ringerike kommune har omstilt seg kraftig de siste åtte årene. Fra å være en kommune med svært begrenset økonomisk handlefrihet har vi kommet ut av det økonomiske uføret og klart å modernisere oss. Vi har kommet langt i riktig retning, og vi har lagt et solid grunnlag for videre vekst og utvikling.

Målet med dette er å legge til rette for et lokalsamfunn som utvikler seg slik at innbyggerne fortsatt kan leve gode, meningsfylte og innholdsrike liv. Et lokalsamfunn som tenker i generasjoner framover, samtidig som utviklingen også tar hensyn til dagens innbyggere og deres behov i dag. For å få dette til er vi avhengig av at mange ting spiller på lag og at alle aktørene akseptere hverandres roller.

Vi har store muligheter for videre utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, som igjen sikrer finansieringen av gode tjenester og god samfunnsutvikling. Vi er avhengige av økt verdiskaping fra lokale arbeidsplasser og vi skal skape den veksten som gjør dette mulig.

I tillegg skal vi utvikle Hønefoss videre som et kraftsenter og regionhovedstad. Byen vår Hønefoss er allerede en kulturby, handelsby og en skoleby med både universitet og videregående skoler. Nå blir den bysenteret i en enda større region, og Ringerike spiller en aktiv og sentral rolle i samarbeidet i den nye Ringeriksregionen.

Samarbeid er det som går igjen i alt arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet videre. Derfor blir samarbeid for å nå målene noe av det aller viktigste framover.

Kommuneplanens samfunnsdel er vårt veikart som forteller oss hvordan vi kan skape et godt samfunn for alle. Planen setter de viktigste målene vi skal strekke oss mot og viser hvordan vi skal samarbeid med andre for å nå målene. Målene er satt i ett bredt samarbeid. Nå handler det om å gjennomføre de nødvendige beslutningene for å nå disse.

Ringerike er klar for å gå inn i en spennende framtid. Du skal være trygg på at vi gjør det på et godt grunnlag av gode beslutninger og god styring, sier Kirsten Orebråten.

Velkommen til å bli med videre!